Náboženství

1. tř. TagasteKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Náboženství

Září:

Bible: kniha od Boha pro nás

Na počátku bylo slovo. Stvoření.

Sv. Ludmila a Sv. Václav.

Říjen:

Adam a Eva. První hřích: neposlušnost.

Kain a Ábel: závist.

Noe a jeho rodina. Potopa. Duha.

Listopad:

Svátek všech svatých a dušiček.

Babylonská věž.

Sv. Augustin.

Abrahám a Sára. Co Bůh slíbil Abrahámovi?

Prosinec:

Advent.

Víra Abrahama: obětování Izáka.

Vánoce.

Leden:

Tři králové.

Křest Ježíše.

Opakování Abraháma a Izáka.

Únor:

Ezau a Jákob. „Podvod“ Jákoba.

Popeleční středa.

Postní doba.

Březen:

Děti Jákoba.

Josef Egyptský. Vyklad snů: 14 krav.

Velikonoce.

Duben:

Mojžíš.

Sv. Augustin.

Květen:

Panna Maria.

10 ran.

Útěk z Egypta.

Červen:

Cesta na poušti.

Desatero.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Návštěva školy v Ječné – sv. Monika

   Únor 21 @ 8:30 - 12:00
  2. Divadlo v MŠ – Pomóóóc

   Únor 22 @ 10:00 - 11:00
  3. Maškarní

   Březen 1
  4. Školní ples

   Březen 1
  5. Setkání pedagogů

   Březen 4 @ 14:00 - 17:00

© 2017 ZenSoft