Angličtina ve škole sv. Augustina

Důležité informaceTřídy ZŠKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Angličtina ve škole sv. Augustina

Ve výuce cizích jazyků naše škola používá komunikativní metodu, která chápe jazyk nejen jako soubor gramatiky a slov, ale zahrnuje i jazykové funkce jako je vyjádření souhlasu, nesouhlasu, návrhu či pozvání. Žák tak zdokonaluje všechny jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní. Při výuce je maximálně vystaven danému jazyku a napodobuje situace z reálného života.

Mezinárodně nejuznávanějším systémem, který tuto metodu rozpracoval ve výuce angličtiny, je Cambridge English Language Assessment. Žáci jsou podle pokročilosti jazyka rozděleni do různých úrovní, přičemž každou úroveň je možné zakončit závěrečnou zkouškou s mezinárodní platností.

Naše škola začíná u nejmenších žáků úrovní Starters, pokračuje přes Movers až po Flyers. Vyšší ročníky se věnují angličtině na úrovni PET. Učebnice využívají reálií, kterými jsou žáci obklopeni a přirozeně rozvíjí jejich jazykové dovednosti. Jednotlivá cvičení jsou velmi zábavná a graficky hezky ztvárněná, takže jsou žáky velmi oblíbená.

Cambridgeský systém 

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Hlavní prázdniny

   Červenec 2 - Srpen 31
  2. Summer School 2018

   Červenec 15 - Červenec 28
  3. Začátek přípravného týdne

   Srpen 27 @ 9:30 - 17:00
  4. Začátek šk. r. v ZŠ

   Září 3 @ 8:30 - 11:30
  5. Mše svatá, 8.30

   Září 3 @ 8:30 - 9:30

© 2017 ZenSoft