Zápis 2018 do 1. třídy

Důležité informaceUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis 2018 do 1. třídy

Následující položky je možno využít jako vodítko, jak připravit dítě do Základní školy sv. Augustina a pro posouzení při zápisu do školy.

1. Dítě pozná všechny písmena velké abecedy, má představu o jejich tvaru, spojuje symbol se zvukem – výuka genetickou metodou.
2. Cvičí analýzu a syntézu slov.
3. Seznámení s čísly a číslicemi 4, 5, 6; dítě pozná jejich modely; vytváří představu.
4. Grafomotorické cviky, důraz na správné návyky při grafomotorice, součástí – dítě umí správně napsat 1 – 6, zná správné psaní velkých tiskacích písmen – dle genetické metody.
5. Rozvoj logických představ.
6. Prostorová představivost.
7. Jazyková oblast – angličtina, španělština – dítě se seznamuje s probíranými tematickými okruhy, přiměřeně reaguje, poslouchá.
8. Výchova v hodnotách (ditě zdraví, poděkuje, umí prosit…).
9. Duchovní oblast – umí znamení kříže, základní křesťanské modlitby (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci), orientuje se v liturgickém prostoru, seznamuje se s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem.

Zápis se uskuteční 19.4.2018 od 13:30 do 18:00 hodin

Zareservovat čas

Kritéria

Přihláška 2018

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Velikonoční prázdniny

   Březen 29 - Březen 30
  2. Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 7. třída

   Duben 5 @ 8:00 - 17:00
  3. Porada pedagogů

   Duben 9 @ 14:00 - 17:00
  4. Škola rodičů

   Duben 10 @ 17:00 - 19:00
  5. Ples školy 2018

   Duben 14 @ 18:00

© 2017 ZenSoft