Týdenní plány 2019/20

5. tř. MilánKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Týdenní plány 2019/20

Plán týdne: 14.10.-20.10.2019

ČJ- stavba slova, přípona, koncovka, slova příbuzná

popis osoby- dokončení, hodnocení

MAT-  stavby z krychlí, autobus, rýsování, písemné +,-,x, :

VL-Život v baroku, vzdělání v českých zemích

PŘ- vzduch, teplo a světlo, půda

 

Plán týdne: 7.10.-13.10.2019

ČJ- popis osoby, co už umíme z pravopisu, mateřský jazyk, stavba slova

Mat- zákonitosti, práce s daty, matematické operace sčítání a odčítání

Př- neživá příroda- voda, vzduch, teplo a světlo

Vl- chodské povstání, barokní sloh, test

Plán týdne: 30.9.-6.10.2019

ČJ- Věta jednoduchá a souvětí, přímá řeč, popis osoby

Mat- zlomky, průprava na desetinné číslo, slovní úlohy

Př- přírodnina, surovina, výrobek

Vl- Stavovské povstání, bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka

2.10.

Plán týdne: 23.-29.9. 2019

Ve čtvrtek 26.9. bude Svatováclavský běh- s sebou sportovní oblečení, nemusí být školní tričko, veškeré věci na výuku. Odpadne pouze TV:

ČJ- Mluvnické kategorie sloves, stavba souvětí, vzory podst. jmen- test

Mat- Krokování, biland, dvojice rovnic, slovní úkoly

Př- opakování- rostliny, živočichové

Vl- Nástup Habsburků na český trůn, renesance

 

Plán týdne:16.9.-22.9.2019

ČJ- Mluvnické kategorie podstatných jmen, slova příbuzná, stavba souvětí

Sloh- popis osoby

MAT- Děda Lesoň- kůň, kráva, opakování, pavučiny, algebrogramy, sčítání a odčítání písemné.

PŘ- opakování, houby, rostliny

Vl- opakování středověk

 

Plán týdne : 9.9.-15.9.2019

ČJ- opakování z minulých let- slovní druhy, vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie podst. jmen a sloves

Mat- opakování, písemné násobení dvoumístným číslem

Př- opakování ze 4. roč. živá a neživá příroda

Dějiny: časová osa, opakování pravěk

Třídní schůzka v pondělí odpadá.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Přátelské setkání v klášteře sv. Tomáše

   Říjen 22 @ 18:00 - 21:00
  2. Konzultace 7. třídy

   Říjen 23 - Říjen 24
  3. Konzultační hod. 7. třida

   Říjen 23 @ 13:00 - Říjen 24 @ 17:00
  4. Pivobrani

   Říjen 25 @ 16:00 - 21:00
  5. Podzimní prázdniny

   Říjen 29 - Říjen 30

© 2019 Škola sv. Augustina