Domů

Patricius

Třídní učitelka: Bc. Anna Procházková

Konzultační hodiny: pátek 13:00 - 13:30, třída Patricius, jinak dle domluvy
- v každém případě, prosím, dejte vědět předemRozvrh 2016/2017

Náboženství


Písničky před jídlem

Známe z Augustínka

  
   

Pravidla třídy (k nimž směřujeme):

Kapičkové pravidlo:

 •  Umýváme si ruce mýdlem – před jídlem, po jídle, po práci, po WC, po návratu z venku a kdykoli je to třeba.

 • Dodržujeme hygienu, abychom neroznášeli bacily a nenakazili jsme se jimi.

 

 Šnečkové pravidlo:

 • Po třídě a po škole se pohybujeme pomalu a rozvážně jako šnečci.

 • Neběháme, nestrkáme se, nepředbíháme se.

 • Když jdeme ve dvojicích, tvoříme „štrúdlík“.

 

Srdíčkové pravidlo:

 • Chováme se k druhým pěkně a dobře.

 • Nikomu neubližujeme, nepereme se, nehrajeme si na střílení.

 • Nežalujeme zbytečně.

 • Pomáháme si navzájem.

 • Děláme si radost.

 • Myslíme na sebe.

 

 

Dárečkové pravidlo:

 • Když má někdo svátek nebo narozeniny, připravíme mu dárek a popřejeme mu.

 

 

 Pusinkové pravidlo:

 • Mluvíme potichu a nekřičíme na sebe.

 • Mluvíme hezky o sobě i o ostatních, ošklivá slova vynecháme.

 • Nehádáme se.

 • Problémy řešíme dohodou.

 

 

Ouškové pravidlo:

 • Posloucháme paní učitelky – jsme poslušní, poslechneme napoprvé.

 • Když paní učitelka mluví, nastražíme ouška, posloucháme a díváme se na ni.

 

 Košťátkové pravidlo:

 • Pěkně si po sobě uklízíme, a to hned po dokončení činosti, než začneme činnost novou.