Domů

Augustiniáni a jejich intelektuální dědictví

Od samého počátku historie rádu sv. Augustina ve střední třetině třináctého století se augustiniáni obraceli ke svému Otci a Ochránci, sv. Augustinovi z Hippo (+430) pro myšlenkovou inspiraci. Otec Lanfranc Settala, první generální představený (generální převor) sjednoceného rádu, přikázal, aby v Paříži byl založen klášter jako residence pro augustiniánské studenty, navštěvující universitu. Všem provinciím rádu byl uložen finanční příspěvek, který odváděly za velkých obětí, aby mohly být uhrazeny výdaje za studium. První augustinián, který získal vědecký titul na pařížské universitě, Giles Colonna (+1316), žák sv. Tomáše Akvinského (+1274) a pozdější kardinál, založil "Aegidiánskou školu" augustiniánské teologie. Jeho následovníky generálními představenými byli  většinou doktoři teologie nebo žáci teologického studia nejprednejsích universit středověké Evropy. V r. 1300 byly domy generálního augustiniánského studia v Parízi, Oxfordu, Cambridgi, Bologni, Neapoli a v Kolíne nad Rýnem. Augustiniánští bratři byli velmi vlivní při vytváření statut a určování akademické disciplíny v tak prominentních centrech vzdelání jako byla Bologna, nejstarší evropská universita, Vídeň a Kolín nad Rýnem. Král Kazimír III Polský pozval augustiniány z Domažlic do Krakova (1342), aby se účastnili založení budoucí Jagellonské university (1364). Zde, v nynější České republice, byli augustiniáni od samého začátku spojeni s Karlovou universitou. Doktor Mikuláš z Loun, pozdější biskup řezenský, byl jmenován prvním dekanem právě založené Karlovy university v r. 1348. Ke konci osmnáctého století byli prominentními teology teologické fakulty téže university Ambrose Wilde a Cosmas Smallfuss. Navíc augustiniáni spolu se svými bratry z Belgie vynikali při zakládání místních škol v Praze (dosud existuje v Josefské ulici), Domažlicích, Běle pod Bezdězem, Dolním Ročově, České Lípě a Vrchlabí. Díky tomu, že byli takto aktivní ve vzdělávání, vyňal je císař Josef II. (+1790) ze své konfiskační politiky rádu.

Augustiniánský rád přerušil svou vzdělávací a výchovnou činnost až za komunistického režimu. Nyní je naděje, že se rád opět vrátí k této své práci, která byla vždycky blízká jeho poslání. Jak řekl kdysi jeden z prvních augustiniánu: "Post cultum Dei, studium rei", neboli, "Po uctívání Boha následuje studium".