Domů | Blogy | Blog uživatele klara

Cíle naší třídy a třídní pravidla v Miláně

Miláňané se dne 6. 9. 2016 shodli na pěti cílech a z toho vyplývajících šesti pravidlech pro svou třídu. Cíle jsou společné všem, to znamená, že si vzájemně chceme pomáhat v jejich plnění.
Uvidíme, jak se nám je podaří do konce roku naplnit!

Cíle 5. třídy

 1. Dostat se do 6. třídy.
 2. Dostat se na gymnázium – někteří.
 3. V pololetí a na konci roku mít všichni na vysvědčení jen jedničky nebo dvojky.
 4. Přestat nadávat dětem ve třídě.
 5. Každý mít maximálně 3 poznámky za školní rok.

Třídní pravidla

 1. Nevykřikujeme, ale hlásíme se.
 2. Nosíme školní tričko každý den.
 3. Denně se doma učíme alespoň 10 minut.
 4. Za pět slovních napomenutí od učitele si napíšeme poznámku.
 5. Způsobenou škodu nahradíme do 2 dnů.
 6. Zdravíme, prosíme a děkujeme.