Domů

ČJS Milán

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – VLASTIVĚDA

MILÁN

 

(Učíme se dle učebnice Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ, SPN, 2010)

 

1. pololetí

Místo, kde žijeme

Naše modrá planeta

Evropa – poloha a povrch

Podnebí a vodstvo Evropy

Rostliny a živočichové v různých oblastech

Česká republika – co už víme

Čtrnáct krajů tvoří celek

Česká republika jako součást Evropy

Slovensko – náš nejbližší soused

Polsko – náš severní soused

Německo – hospodářsky nejsilnější stát Evropy

Rakousko – alpská země

Cestujeme po Evropě

 

2. pololetí

Lidé a čas

Národní obrození v českých zemích

Revoluční rok 1848

Česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století

Hospodářský rozvoj českých zemí

Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel

První světová válka. Vznik československého státu

Československá republika – demokratický stát

Život v Československu mezi dvěma válkami

Protektorát Čechy a Morava

Druhá světová válka

Období vlády jedné strany

Obnovení demokracie v Československu

 

Lidé kolem nás

Lidská práva a povinnosti

Majetek a jeho vlastnictví

Co všechno je kultura

Lidé a Země

 

Výstup

- prezentace

- průběžná zkoušení

- kontrolní testy

- závěrečný test

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODOVĚDA

(opět učebnice SPN)

 

1. pololetí

Rozmanitost přírody

Člověk a příroda

Neživá příroda a život

Je to půda, ne hlína

Nerosty – užitečná krása

Horniny – vydolovat, vytěžit?

Paliva – ohřát se a rozsvítit

Člověk – Země – vesmír

Hvězdy – souhvězdí – galaxie

Slunce a sluneční soustava

Planeta Země a její Měsíc

Země v pohybu

Země a roční období

Země ve vzdušném obalu

Země přitažlivá

Země v přímém přenosu

Počasí a podnebí

Rozmanitost podmínek života na Zemi

 

2. pololetí

Zvláštní zahrady – zoologické a botanické

Jak je to s Českou republikou?

Třídění živých organismů

Třídění živočichů

 

Člověk a jeho zdraví

Člověk – živočich na Zemi

Lidské tělo potřebuje oporu (kosterní soustava)

Každý z nás je svalovec (svalová soustava)

Na povrchu těla je kůže

Musíme vystačit s dechem (dýchací soustava)

Pumpa v našem těle (oběhová soustava)

Dobře si pochutnat (trávicí soustava)

Aby byl v těle pořádek (vylučovací soustava)

Vidím vás, slyším vás (smyslová ústrojí)

Kdo má v těle hlavní slovo (nervová soustava)

Všichni malí budou jednou velcí (rozmnožovací soustava)

 

Rozmanitost přírody

Člověk a technika

Jak získáváme informace

 

Výstup

- referát

- průběžná zkoušení

- kontrolní testy

- závěrečný test