Domů

Modlitby v Římě

Modlitba učitele

Uč mě, Pane, co mám učit
uč mě mít v tobě svého učitele.
 
Ať po pravdě hladovím
a celý život
ji vytrvale hledám.
 
Uč mě mít rád
všechny bez rozdílu
tak jak to umíš ty.

Modlitba rodičů

Pane, ať tě hledám
v tom, co mi jde
i v tom, co mi jde méně
ať mému dítěti v tom prvním pomáhám
a v tom druhém mu nejsem pohoršením.
 
Ať pro něj nacházím spolu s učiteli
bezpečnou cestu, která vede k tobě.

Modlitba žáka

Děkuju ti svět celý
číslice i písmena
dej ať čím dál lépe umím
co to všechno znamená.
 
Děkuju ti za nebesa
kde jsi doma s anděly
ať vím co dělat a s čím přestat
a umím se rozdělit.
 
Děkuju ti za ospalost
písemky i úkoly
ať vím, že s tebou každá starost
přestane a přebolí.
 
Děkuju ti za každého
kdo po chodbě může jít
ať společně tvoje jméno
dokážeme oslavit.

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.