Domů

Náboženství 1. třída 2016/2017

 

Září:

Bible: kniha od Boha pro nás

Na počátku bylo slovo. Stvoření.

Sv. Ludmila a Sv. Václav.

 

Říjen:

Adam a Eva. První hřích: neposlušnost.

Kain a Ábel: závist.

Noe a jeho rodina. Potopa. Duha.

 

Listopad:

Svátek všech svatých a dušiček.

Babylonská věž.

Sv. Augustin.

Abrahám a Sára. Co Bůh slíbil Abrahámovi?

 

Prosinec:

Advent.

Víra Abrahama: obětování Izáka.

Vánoce.

 

Leden:

Tři králové.

Křest Ježíše.

Opakování Abraháma a Izáka.

 

Únor:

Ezau a Jákob. „Podvod" Jákoba.

Popeleční středa.

Postní doba.

 

Březen:

Děti Jákoba.

Josef Egyptský. Vyklad snů: 14 krav.

Velikonoce.

 

Duben:

Mojžíš.

Sv. Augustin.

 

Květen:

Panna Maria.

10 ran.

Útěk z Egypta.

 

Červen:

Cesta na poušti.

Desatero.