Domů

Náboženství 2016/2017

Náboženství 4. třída 2016/2017

Ježíš mluví o Božím Království skrze podobenstvích

 

Blahoslavenství (Mt 5)

 

Podobenství o dvou stavitelích – Lk 6, 47-49;
Podobenství o rozsévači – Lk 8, 4-8;
Podobenství o zasetém semenu Mk 4, 26-29

Podobenství o plevelu mezi pšenicí Mt 13, 24-30

Podobenství o milosrdném Samaritánovi – Lk 10, 25-37

Podobenství o boháči a stodolách – Lk 12, 13-21

Podobenství o neplodném fíkovníku – Lk 13, 6-9

Podobenství o hořčičném zrnu – Lk 13, 18-19;

Podobenství o kvasu – Lk 13,20-21;

Podobenství o pokladu v poli – Mt 13,44

Podobenství o perle – Mt 13, 45-46

Podobenství o rybářské síti – Mt 13, 47-50

Podobenství o hostině – Lk 14, 15-24

Podobenství o svatebním šatu – Mt 22, 11-14

Podobenství o ztracené ovci – Lk 15,1-7;
Podobenství o ztraceném peníze – Lk 15, 8-10

Podobenství o marnotratném synu Lk 15, 11-32

Podobenství o nemilosrdném služebníku – Mt 18, 23-35

Podobenství o věrnosti služebníků – Mt 24, 45-51

Podobenství o deseti družičkách – Mt 25, 1-13

Podobenství o dělnících na vinici Mt 20, 1-16

Podobenství o dvou synech – Mt 21, 28-32

Podobenství o nepoctivém správci – Lk 16, 1-9

Podobenství o boháči a Lazarovi – Lk 16, 19-31

Podobenství o soudci a vdově – Lk 18, 1-8

Podobenství o hřivnách – Lk 19, 11-27;
Podobenství o zlých vinařích – Lk 20, 9-19