Domů

Náboženství 2016/2017


 


Září:

Opakovaní učiva prvního ročníku

 Sv. Ludmila a sv. Václav

 


Říjen:

Cesta na poušti

Desatero

 

 Misie na světě


 

Listopad:

Svátek všech svatých a Dušičky

Smrt Mojžíše

 

Zvědové v Jerichu

Sv. Augustin

 


Prosinec:

Advent
Jozue

Vánoce

 


Leden:

Tři králové

Křest Ježíše

Dobytí Jericha

 

 

Únor:

Izrael se ujímá země zaslíbené

Gedeon

Samson

 


Březen:

Popeleční středa

Postní doba

Velikonoce

 

Duben:

Samuel

David a Goliáš

Sv. Augustin

 


Květen:

Panna Maria
Král David

Prorok Eliáš

 


Červen:

Král Šalamoun. Šalamounův chrám

Opakování

PřílohaVelikost
rzdelei zeme.doc174.5 KB
GEDEÓN.doc996.5 KB
samson.doc87.5 KB