Domů

Náboženství 3. třída 2016/2017

Září:

Opakovaní učivo loňského roku

Prorok Eliša

Námam ze Sýrie

Sv. Ludmila a sv. Václav

 

Říjen:

Ve vyhnanství

Misie na světe


Listopad:

Svátek všech svatých a dušičkách

Sv. Augustin

 
Prosinec:

Advent

Vánoce


Leden:

Tři králové
Nehemiaš
Daniel


Únor:

Jonáš
J
ob
Královna Ester

Březen:

Postní doba

Projekt Proroci I

Duben:

Projekt žalmy

Velikonoce

Sv. Augustin

Květen:

Projekt: Ženy v SZ


Červen:

Opakování SZ