Domů

Narozeniny sv. Augustina

Aurelius Augustin, více známý jako svatý Augustin, se narodil v Tagastě v Numídii, jež byla součástí římské provincie v severní Africe, ve městě, které se dnes nazývá Souk-Ahras, v Alžíru. Tam se narodil 13. listopadu roku 354 jako prvorozený syn pohana Patricia a horlivé křesťanky Moniky. Radostné dítě, trochu hlučné, nadšené pro hry, někdy rozpustilé a milující přátelství, jež nerado studovalo, protože učitelé užívali tvrdé metody v kombinaci s neupřímností. Jeho vychovatelé dospěli k názoru, že je "nadějným jinochem", s jasným rozumem, ale nepokojným srdcem

Afričan podle země, Říman podle kultury a jazyka, a křesťan podle výchovy. Augustin, mladý muž s impulsivním a prudkým temperamentem, se úporně věnoval studiím a snažil se zcela proniknout do tehdejší vědy. Stal se skvělým profesorem rétoriky nejdříve v Kartágu, pak v Římě a v Miláně

Žíznivý po pravdě a štěstí

Ve svém horlivém hledání žil mnoho let v rozptýlenosti svého ducha. Daleko od Boha, spoután hříchem, s "otupenou" vůlí, potulnou a poutnicí a "oklamán a klamajícími".

Ale jeho srdce, vždy otevřené pro pravdu, se setkává s Boží milostí cestou vnitřního života, s pomocí modliteb jeho matky, která jej označila znamením kříže, když byl ještě dítě.


SRDCE VŽDYCKY MLADÉ

Augustin prodléval v Miláně, ve své zahradě, kde slyšel neznámý dětský hlas - "VEZMI, ČTI!". Vzal do rukou Písmo svaté a v tu chvíli byl jeho rozum náhle prozářen světlem jistoty, a jeho srdce (LIDSKÉ SRDCE, velké srdce mladého muže) se uklidnilo. To se stalo na podzim roku 386.

Augustin opustil učitelskou dráhu a usídlil se v Cassiciaku, v místě pokoje a ticha, kde uváděl do praxe evangelium v hlubokém sdílení přátelství, životem v tichu a pokoji, naplněným neuhasitelnou vášní pro Pravdu. Takto se připravoval k přijetí křtu, který přijal na jaře roku 387 od milánského biskupa svatého Ambrože.

DŮLEŽITÁ DATA JEHO ŽIVOTA
Rok
Věk
354
00
narodil se 13. listopadu v Tagastě
361
05
začal navštěvovat školu v rodné obci
367
13
studium v Madauře
370
16
pokračuje ve studiu v Tagastě
371
17
přestěhoval se do Kartága, aby mohl studovat rétoriku a svobodné umění
372
18
umírá jeho otec Patricius, začíná žít s jednou ženou
373
19
čte a studuje Ciceronova Hortensia
oddává se Manicheismu
pravděpodobné narození jeho syna Adeodata
374
20
začal vyučovat v Tagastě
376
22
umírá jeden jeho blízký přítel
jako učitel se vrací do Kartága
383
29
odcestoval do Říma, kde dále vyučuje
385
31
vyhrává konkurs Katedry rétoriky císařského paláce a odchází jako profesor do Milána
seznámí se se svatým Ambrožem, biskupem milánským
přijde za ním jeho matka Monika
386
32
podzim: AUGUSTINOVO OBRÁCENÍ
stráví několik měsíců v Cassiciaku
387
33
24.-25. dubna, ve Velikonoční noci přijímá křest v Miláně
návrat do Afriky, jeho matka Monika (svatá) umírá v Ostii, v římském přístavu
388
34
dostává se do Kartága a následně do Tagasty
391
37
prodává svůj majetek a zakládá první klášter
kněžské svěcení v městě Hippo
395
41
vysvěcen na pomocného biskupa v Hippo
400
46
uveřejňuje svá Vyznání, (přibližně) píše řeholi - je to období jeho velké pastorační činnosti a silného spisovatelského zanícení
426
72
uveřejňuje své dílo "O Obci Boží"
430
76
umírá 28. srpna, když Vandalové obléhají město Hippo