Domů

Pedagogika školy


Sv. Augustin a jeho odkaz

Augustiniánská škola

Jako součást řádu, jehož počátky zpětně sahají ke svatému  Augustinovi, propaguje Augustiniánská škola jeho ideál společenství, jehož členové mají na cestě směřující k Bohu jednu mysl a jedno srdce. Augustiniánský přístup k výchově usiluje o vytvoření společenství, ve kterém dochází ke vzdělávání. (Číst dál)

 


Výchova u sv. Augustina

 U myslitele, jakým byl svatý Augustin, je to obtížné. Zatímco mnozí jiní badatelé, zabývající se výchovou, jako Maria Montessori, předkládají jednoznačný plán nebo návrh ke vzdělání, Augustin toto nečiní. Právě tak nám nepodává žádný systematický přehled vzdělávacích projektů, nebo náčrt výukových aktivit. To samo nemusí nutně představovat problém. Anton Pegis popisuje svatého Augustina jako „učedníka lásky k Bohu“. (Číst dál)


Pedagogika sv. Augustina

 Pedagogika sv. Augustina je harmonickou syntézou mezi myšlenkou a praxí, mezi ideálem a skutečností. (Číst dál)


Sv. Augustin:žák,pedagog a ředitel školy

Na podzim roku 361 vešel sedmiletý Augustin Aurelius, syn matky Moniky a otce Patricia, poprvé ve svém životě do školy. Bylo to v Tagaste (dnes Souk Ahras v Alžírsku), městě, ve kterém se narodil a kde žil se svými rodiči a dvěma sourozenci. Augustinovo rodné město nebylo velké, ale v jeho době to byla důležitá severoafrická křižovatka hlavní cesty vedoucí z jižních krajů horké Sahary přes město Teveste (Thébessa) na sever k  přístavu Hippo Regio (dnešní Anaba) u Středozemního moře, a severní spojovací cesty mezi vzdáleným Kartágem na východě a Gibraltarským průlivem na severozápadě Afriky. Tím, že město stálo na významné křižovatce obchodních cest, proslulo především jako rušné město obchodu, tržišť a místo odpočinku kupců na dalekých cestách. Ve vzdálenosti přibližně jedné a půl hodiny jízdy na koni z  Tagaste směrem na jih bylo za Augustina další významné starobylé město Madaura (dnes M´Daourouch). Téměř všechna jmenovaná města měla zásadní vliv buď na formování jeho života v dětství a dospívání, nebo byla později svědky jeho neúnavné pedagogické práci v dospělosti.(Císt dál)

 


Sv. Augustin: kniha o vyučování

Při pokusech proniknout do myšlení sv. Augustina o vzdělání může být dobrým „startovním bodem“ jeho práce De catechisandis rudibus (Poučování začátečníků o víře). (Číst dál)


Augustiniáni a jejich intelektuální dědictví

Od samého počátku historie řádu sv. Augustina ve střední třetině třináctého století se augustiniáni obraceli ke svému Otci a Ochránci, sv. Augustinovi z Hippo (+430) pro myšlenkovou inspiraci.

(Číst dál)


Výuka inspirovaná sv. Augustinem: Sedm augustiniánských zásad

Před šestnácti sty lety diákon napsal svému biskupovi žádost o pokyny týkající se způsobu výuky kandidátů, kteří se chtěli stát křesťany. Tak jako moji vlastní studenti přišli někteří kandidáti s upřímnou touhou učit se, ale jiní si jen chtěli „v tomto světě zajistit výhody či se vyhnout životním trablům. (Číst dál)


To teach as Augustine did

Infomation about St. Augustine and his education ideas you can find also. (Here)

PřílohaVelikost
Vyuka_inspirovana_Aug.pdf635.33 KB