Domů

Pedagogika podle sv. Augustina

 „Pravda se neučí ani ji neučíme; pravda se objeví.“ (sv. Augustin)

_ Pedagogika sv. Augustina je harmonickou syntézou mezi myšlenkou a praxí, mezi ideálem a skutečností.

_ Sv. Augustin chápe člověka ne jako prázdnou nádobu, kterou vzdělání naplní, ale jako někoho, kdo má v sobě semínka, o která je potřeba pečovat. Všechny schopnosti člověka jsou jako semínka, která čekají na dobrou půdu, aby mohla vyklíčit a přinést plody.

_ Vychovávat znamená věřit ve schopnost člověka růst zevnitř.

_ Augustiniánská metodologie ve škole mluví o tom, že není nic lepšího než blízkost, povzbuzení a pochopení. Nejefektivnější výchova je výchova afektivní.

_ Hodnota každého člověka není v tom, co je, ale v tom, co může být.

_ Augustiniánská pedagogika je pedagogika vnitřního člověka: Vnitřní člověk je svědomí, citlivost ke světu hodnot, originalita a schopnost autodeterminace.

_ Sv. Augustin učí, že slova pocházející od kohokoliv sama nic neučí. Žák se učí jen ze svého osobního vnitřního světla a toto

světlo je Kristus, „jediný učitel“ – pedagogika zve, abychom se vrátili do svého já a tam naslouchali hlasu Božímu.

_ Poselství vychovatele: pomáhat uvědomit si vnitřního člověka a podporovat originalitu a kreativitu každého žáka.

_ Vychovatel učí tím, co je.

_ Dveře k výchově: autorita. „Autorita jsou dveře k výchově. Když ten, který je vychován, už prošel těmito dveřmi, pak on sám rozumem pochopí základy, které autorita položila.“

_ Vychovatel pracuje, aby si dítě uvědomilo, že ono samo je protagonistou svého života a výchovy.

_ Augustiniánská pedagogika vychová k moudrosti. Moudrý není ten, který

shromažďuje poznatky, ale ten, který rozumně a dobře žije. Pro Augustina je moudrý ten, kdo hledá Pravdu.

_ Zároveň vychovává k osobnímu přístupu ke každému člověku. Všichni jsme stejní, ale zároveň jiní. Sv. Augustin zdůrazňuje: „Ne všichni potřebují stejný lék, ale všichni potřebují stejnou lásku.“

_ Nikdo nemůže vychovávat, jestliže není zvědavý na zájem žáků.