Domů

Sv. Perpetua

Třídní učitelka: Mgr. Lada Mladá

Konzultační hodiny: každé pondělí 8:00 – 8:30 ve třídě Perpetua, prosím o předešlý emailový kontakt

Perpetua = sestra sv. Augustina, řeholnice v prvních klášterechAktuality

Rozvrh

Tématický plán

Týdenní plány

Fotografie

Materiály k procvičování

Angličtina

Španělština

Náboženství