Domů

Plán

Plán práce na listopad 2016Program Tagaste od 3.10. do 7.10. 2016

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za účast na třídních schůzkách. Těším se na další společnou práci.

Předpokládaný plán.

Český jazyk

  Cvičení  pravolevé orientace, držení tužky. Hra Na robota – p-e-s - pes

Učebnice Čtení  - písmena O, B, K.  Slova ze třech až čtyř písmen, věty.

1.     čtenářská dílna – děti si ve čtvrtek přinesou svou knihu

Písanka – uvolňovací cvičení nejprve na zdi, pak na lavici, na konec do sešitu

Matematika

 Číslice 5,6, orientace v rovině, metoda  pokus-omyl, krokování – sčítání počtu kroků

Člověk a jeho svět

 Okolí školy. Podzim – znaky, kalendář přírody, sešit Píditele

Tělesná výchova – už jen v tělocvičně

 Výtvarná výchova – práce s papírem

 Hudební výchova -  písničky k písmenkám, šumy x hudba

Hezký týden přeje

paní učitelka Kateřina

Kalendář

14. 10 .    Drakiáda

26. – 28. 10. – podzimní prázdniny a státní svátek


Program Tagaste od 26.9. do 30.9.2016. Zde


Program Tagaste od 12.9. do 16.9.2016

Vážení rodiče,

toto je pravděpodobný nástin toho, čemu se budeme v týdnu věnovat.

Český jazyk

Zjistila jsem, že ve třídě je několik čtenářů.

Rozvojem 5i základních oblastí předčtenářských dovedností projdou úplně všichni. Jedná se o

1. zrakové vnímání

2. sluchové vnímání

3. motorické oblasti – hrubá motorika, jemná motorika, artikulace

 4. kognitivní  - myšlení, řeč, paměť

5. sociální – dítě umí odložit své potřeby, přizpůsobit se  autoritě, učí se pracovat ve skupině

 Velké problémy máme s pravolevou orientací, inverzí – děti píší obráceně, držení tužky také nepatří k silným stránkám.

Učebnice Čtení  - do str. 12, písanka – zatím pozastavíme a budeme se uvolňovat ruku od ramenního kloubu.

Matematika

Děti mají dobré představy o čísle. Učebnice do str. 13.

Člověk a jeho svět

 Tvoření pravidel. Popis školy. Ve středu 14.9. budeme mít SLUNÍČKOVÝ den.

Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova prolínají všemi předměty.

Důležité. Prosím o pravidelnou kontrolu žákovské knížky a podepisování sdělení.

Hezký týden přeje paní učitelka Kateřina

Kalendář

26. 9. – třídní schůzka od 17i hod.

28. 9. – Den české státnosti

30. 9. – Svatováclavský běh

14. 10 .   Drakiáda

26. – 28. 10. – podzimní prázdniny a státní svátekProgram Tagaste od 5.9. do 9.9. 2016

Vážení rodiče,

toto je pravděpodobný nástin toho, čemu se budeme v týdnu věnovat.

Český jazyk

Diagnostika – seznámím se s dětmi „jak jsme na tom“

Rozvoj 5i základních oblastí předčtenářských dovedností: 

1. zrakového vnímání

2. sluchového vnímání

3. motorické oblasti – hrubá motorika, jemná motorika, artikulace          

4. kognitivní  - myšlení, řeč, paměť

5. sociální – dítě umí odložit své potřeby, přizpůsobit se autoritě, učí se pracovat ve skupině

 

Učebnice Čtení  - do str. 7, písanka   do str. 5

Matematika

Totéž jako předčtenářské dovednosti. Učebnice do str. 9.

Člověk a jeho svět

 Tvoření pravidel. Seznámení s učebnicí.

Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova prolínají všemi předměty.

Změna v rozvrhu

Podařilo se nám vymyslet vylepšení vyučování angličtiny i španělštiny. Podívejte se prosím na úterní rozvrh.  

Hezký týden přeje paní učitelka Kateřina

Kalendář

26. 9. – třídní schůzka od 17i hod.

28. 9. – Den české státnosti

30. 9. – Svatováclavský běh

14. 10 .   Drakiáda

26. – 28. 10. – podzimní prázdniny a státní svátek

PřílohaVelikost
Pr.pdf289.81 KB
Pr1.pdf274.56 KB
Plán práce na listopad 2016.pdf220.5 KB