Domů

Práce a finance

Vážení rodiče,

V letošním školním roce se budu s Vašimi dětmi setkávat v předmětu Práce a finance. Dotace předmětu je jedna vyučovací hodina týdně. V dalším textu Vám předkládám, co byste si mohli pod tímto názvem představit.

 Práce a finance v 1. období základního vzdělávání jsou vyučovacím předmětem s úzkými vazbami na ostatní předměty, v oblasti financí zejména s matematikou.

 Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické kázně, bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí.

 Budeme pracovat s drobným materiálem, s papírem, se stavebnicemi, modelovat. V oblasti finanční gramotnosti s mincemi – opravdovými Kč. Papírové peníze budou hrací.

Cílem finanční gramotnosti bude seznámit se s druhy platidel, obchodovat hotovostně i bezhotovostně, učit se hospodařit s penězi, učit se reagovat na reklamu, pokoušet se sestavovat rozpočet. Se staršími žáky budeme pracovat ve fiktivních rodinách, kde budeme řešit různé finanční situace.

 Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně přírody a vytváření základů pro ekologické cítění žáků.

Hodnocení – známkou na vysvědčení.  Žáky budu vést k sebehodnocení ( smajlíci ), důležité pro mne bude, aby ze své práce měli radost.

Co budou žáci potřebovat: kvalitní nůžky, lepidlo, mince 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč – budou mít po celý školní rok uloženy v krabičce. Ostatní potřeby vždy včas oznámím, aby se žáci mohli připravit.

 Těším se na spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.               

Kateřina Jílková