Domů

Režim veřejné přístupnosti do areálu školy a školky

1.        Vjezd do areálu školy
 
Hlavní brána určená pro vjezd automobilů je přístupná ráno v době příchodu dětí
od 7:25 do 8:45 a v době odchodu dětí, tj. od 12:30 do 14:00 a od 15:00 do 17:00 hod.
Parkovací místa v areálu školy jsou zpřístupněna pouze na dobu nutnou pro odvedení dětí do školy-školky a ze školy-školky, nikoli však pro delší parkování.
 
2.         Pravidla pro pohyb automobilů v prostoru vjezdu a parkoviště
 
Řidič je povinen dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému pohybu dětí v areálu.
Při vjezdu do areálu a výjezdu z areálu se pohybujte co nejmenší rychlostí a udržujte
co největší odstup od budovy školy.
Parkujte ohleduplně a tak, aby mělo možnost na vyznačených místech zaparkovat co nejvíce automobilů.
Je přísný zákaz vjíždět na cestu vedoucí kolem skleníků směrem ke školce.
                
3.        Pravidla pro pohyb dětí a rodičů v prostoru vchodu a vjezdu do areálu školy
 
Pro vstup do areálu školy a školky by měly děti a jejich doprovod používat malou branku, která je určena pro pěší.
Pěší osoby by se měly držet při vstupu co nejblíže u budovy školy, aby se zabránilo křížení dráhy automobilů a osob.
Po převzetí dítěte ve škole rodiče zodpovídají za pohyb dětí v areálu školy a dodržují bezpečností pravidla, zejména na parkovišti.
 
 
V Praze dne 14. 7. 2013
 
P. Mgr. Juan Provecho, OSA
ředitel
 
PřílohaVelikost
Režim veřejné.pdf143.83 KB