Domů

Římská pravidla

1. Děkovat, prosit a mluvit slušně.
2. Chovám se slušně všude i mimo školu.
3. Snažím se ovládnout, když se naštvu.
4. Budeme se chovat hezky ke všem.
5. Rozdělit se, když někdo něco potřebuje/chce.