Domů

Školní jídelna

Vnitřní řád  ŠJ zde

Stravování : zajišťuje firma SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s.r.o. Více informace zde

– platby : dopolední svačina :  8,- Kč

                         Oběd:                19,- Kč

                        Odpolední svačina:    8,- Kč

Jídlo vybírá škola – jeden druh.

 

 – platby : sazba za  oběd pro žáky 6- 10 :   23,- Kč

sazba za oběd  pro žáky 11- 14 let :    25,- Kč

možnost objednat odpolední svačiny :  18,- Kč

 

Nové děti – vyplní přihlášku ke stravování pro základní školu

Po odevzdání přihlášky, obdrží děti autorizační kódy k přístupu na Portál Scolarestu, kde mohou sledovat jídelní lístek, přeobjednávat stravu či odhlašovat, sledovat stav konta apod.

Na výběr v jídelním lístku jsou 3 druhy hlavního jídla.

Jídelníček je vyvěšen na Portále  vždy na další týden. V noci ze čtvrtka na pátek se automaticky dětem  základních škol načítá oběd č.1. Rodiče jej mohou změnit nejpozději den předem na č. 2 nebo č. 3  popř.odhlásit.

Prosím rodiče, aby odhlášky ze stravy /nemoc  či dlouhodobou nepřítomnost ve škole/ informovali p.Hanu Lebedovou vedoucí školní jídelny – telefonicky 731 438 302, mailem zr.6560@scolarest.cz popř. SMS.

 

Podklady pro zasílání peněz na stravné:

Číslo účtu :                 43 – 2324190217/0100

Variabilní symbol :   číslo přihlášky / každé dítě má své/

Specifický symbol :  7250


Pravidla pro odhlašování obědů:

-  oběd lze odhlásit nejdéle do 8.05 - pomocí SMS na tel. č. 731 438 297 Jinak oběd propadá.
- při dlouhodobé nepřítomnosti - zopakovat odhlášení  nejlépe v pondělí.
- neodhlášený oběd je možno si vyzvednout:

MŠ: od 13:00- 13:15 v školce
ZŠ- od 13:45 - 14:00 v jídelně

V rámci spokojenosti nás všech a šetření Vaší peněženky Vám i na stránky školy píši telefonní číslo na odhlašování obědů 731 438 297. Obědy na ten samý den musíte odhlásit nejlépe sms zprávou do 8:00. Lepší je zpráva, mohu být na cestě a nem ám možnost si to nijak poznamenat. Později to opravdu nejde, sama musím hlásit stavy do 8:10. Pak už se odhlásit oběd nedá.

 

Pokud víte, že Vaše dítě nepůjde druhý den do školy, můžete to sami označit na nástěnce vodorovnou čárkou (mínus), v případě, že dojde ke změně, neškrtejte v seznamu, ale buď napište poznámku na kraj seznamu, a nebo mi to sdělte. Při zaškrtaných okýnkách se pak těžko na konci měsíce vzpomíná, jestli se dítě stravovalo či nikoliv. Toto se týká hlavně školky.

 

Jen pro informaci: volné dny a prázdniny jsou označeny křížkem, nepřítomnost vodorovnou čárkou a přítomnost šikmou svislou čárkou.

 

                                      

 


 

FAQ.:

1/ Kdy se mění stav konta?

   Denně přijímám z banky platby rodičů a přeposílám je na jejich konta

 

 

2/ Proč nevidí pohyb peněz v průběhu měsíce?

   Stržení /odpočet/ peněz za odebranou stravu se provádí POUZE 1 x za měsíc, po ukončení měsíční docházky/ až ji obdržím od pí.Dvořákové/.

   Tudíž vidí pohyb na kontě až poslední den v měsíci.

 

 

3/ Jak se přihlásit na portál Scolarest?

  Autorizační kódy si rodiče musí vyzvednout u pí.učitelky /poředala jim je pí.Dvořáková/ a podle postupu se jednoduše přihlásí.

 V případě jakýchkoliv nejasností se na mne můžou obrátit.

 

 

4/ Jak odhlašovat stravu?

 Telefonicky nebo sms -   731 438 302 - pí.Lebedová

 

 

5/ Kdy obdrží vyúčtování za minulý školní rok?

    Jak bylo řečeno na první informativní schůzce rodičů, vyúčtování rodiče vidí na portále Scolarestu. V písemné podobě se žádné neposílá.

    Jestli-že student nekončí školu, převádí se mu zůstatek peněz na další školní rok.

 

 

6/ Jak lze získat přeplatek na kontě zpět, když dítě opouští školu?

    Na podkladě žádosti - formulář ve vnitřím řádě  - nebo zašlu na požádání, a po jeho obdržení, zasílám peníze přes banku na uvedený účet

 

 

7/ Lze platit stravu stravenkami?

    Lze platit stravu hotově?

    Bohužel není na škole pokladna - je to vzdálené pracoviště, paní hospodářka /Lebedová/ má pokladnu na jiné provozovně. Eventuelně by šlo, ža by rodiče, po dohodě, dojeli na školu DINO Schools of Prague a tam peníze složili v pokladně  školní restaurace

 

 

PřílohaVelikost
Alergeny 12 2014.pdf1.03 MB
Vnitřní řád ŠJ Augustina 2016 2017.pdf1.21 MB