Kdo jsme

Tým našich učitelů a vychovatelů se skládá z profesionálních pracovníků vybíraných dle nejpřísnějších kritérií, aby pomohli rozvíjet děti k všestranným zájmům a k odborným znalostem potřebných v životě.

Juan Provecho

Juan Provecho Ředitel školy

..

Mgr. Jan Petrlík učitel -fyzika

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu odbornou matematiku a koncem 90tých let znovu MFF – pedagogický směr.
Fyzika mě fascinuje tím, že jako svůj základní nástroj používá matematiku. Matematika je zdánlivě libovolná hra lidské (člověčí) představivosti, která má sice pevná pravidla (ale i ta jsou určována člověkem). Ukazuje se, že je to velice přesný popis světa kolem nás a to až tak, že to, co matematický model předpoví (byť to vypadá na první pohled nesmyslně), se často ukáže jako pravdivé. Je to pro mne jeden z argumentů, že na počátku bylo slovo – myšlenka.

Mgr. Magdaléna Pirunčíková

Mgr. Magdaléna Pirunčíková třídní učitelka 4. třidy (Řím)

Škola svatého Augustina je pro mě darem a požehnáním.
Těší mě, když děti s radostí, chutí a bez obav chodí do školy.

Mgr. Karin Steinerová

Mgr. Karin Steinerová učitelka - matematika

Vystudovala jsem:
učitelství matematika – deskriptivní geometrie na MFF UK
učitelství německý jazkyk na PedF UK
Na Škole sv. Augustina vyučuji matematiku. Ráda bych, aby hodiny matematiky byly pro žáky příležitostí samostatně myslet a prožívat radost z vlastních objevů.

Mgr. Hope Subak-Kaspar

Mgr. Hope Subak-Kaspar učitelka - angličtina

Narodila jsem se a vyrostla jsem v New Yorku, je to velké město, které je mi dodnes blízké. Studovala jsem ruskou literaturu (Columbia University, University of California, Berkeley) a právo (Boalt Hall, University of California). S manželem, který je původně z Prahy, jsme se seznámili v Kalifornii při hodině staroslovenštiny. Při studiu jsem učila dospělé. O vzdělávání dětí jsem se začala zajímat po narození svých dcer.

Jako dítě jsem chodila do školy ráda a tak se snažím předávat svou radost z učení dále. Samozřejmě chci, aby děti, které učím, se naučily všechny potřebné dovednosti. Ale také se snažím, aby přitom rozvíjely své schopnosti pracovat sami i ve skupině, dodržovat pravidla, vnímat sebe i jiné, hrát si, umět vyhrávat i prohrávat.

Na škole sv. Augustina se mi líbí snaha vytvořit společenství, které má společnou víru a hodnoty, ale které respektuje individualitu lidí, kteří jsou jeho součástí.

Mgr. Angelika Trejbalová

Mgr. Angelika Trejbalová třídní učitelka 6. třídy (Alipius) - angličtina

studia na FF MU oboru anglistika a amerikanistika v Brně jsem se věnovala přípravě kurzů angličtiny pro dospělé. Také jsem působila jako lektor a manažer intenzivních jazykových kurzů ve Velké Británii. Mé dcery mě přivedly na myšlenku zorganizovat kurzy i pro malé děti. Zjistila jsem, že práce s dětmi mě naplňuje, a proto jsem přijala nabídku učit na škole sv. Augustina.
V této škole jsem nejvíce nadšena z duchovního rozměru, který je zde viditelný jak mezi kolegy, tak mezi dětmi a rodiči. Vše zaštiťuje pan ředitel, díky němuž zde panuje velmi demokratické společenství, kdy každý má možnost spolurozhodovat o budoucnosti naší školy.
Dětem se snažím angličtinu přiblížit nejen výukou v lavicích, ale hlavně formou projektů, díky kterým hrajeme divadlo, natáčíme filmy nebo vytváříme literárně-výtvarné práce. Věřím totiž, že jazyk je nutné dětem zprostředkovávat nejen z učebnic, ale hlavně pomocí kultury dané země, která je od jazyku neoddělitelná.

 

Mgr. Ivan Dyba

Mgr. Ivan Dyba administrativní pracovník

Jmenuji se Ivan Dyba, vystudoval jsem tehdejší Univerzitu J.E. Purkyně (nynější Masarykovu Univerzitu), obor základní geologie, geochemie a ložisková geologie, získal jsem titul Mgr.
Vzdělání chápu jako neustálé snažení se dopátrat se pravdy, nových poznatků, rozšiřovat své obzory, posouvat vědění dopředu. Pomáhá nám efektivněji pracovat, lépe se orientovat v současném světě.
Moje práce ve Škole sv. Augustina mě velice naplňuje, nejen svým obsahem, ale i kontaktem se svými kolegy a kolegyněmi, s žáky, jejich rodiči a prarodiči. Cítím se užitečným, moje práce má smysl, je různorodá, je prodchnutá Božím slovem, Boží přítomností, nadčasovostí. Vždy budu děkovat Bohu i jemu, že jsem se do této školy dostal a mohu v ní pracovat.

PhDr. Mgr. Klára Šleglová

PhDr. Mgr. Klára Šleglová třídní učitelka 5. třídy (Milán)

Jmenuji se Klára Šleglová a vystudovala jsem Učitelství 1. stupně a Speciální pedagogiku, obojí na PedF UK v Praze. Ve škole sv. Augustina pracuji moc ráda, protože věřím, že hodnoty a výchova srdce jsou vedle klasického školního učení nesmírně důležité. Baví mě dětská tvořivost a při vyučování se snažím klást důraz na rozvoj samostatného kritického myšlení. Mou srdeční záležitostí je didaktika matematiky a mým přáním je zprostředkovat lásku k objevování (matematického) světa dětem.

Mgr. Lada Mladá

Mgr. Lada Mladá třídní učitelka 1. třídy (Tagaste)

Jmenuji se Lada Mladá, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň se specializací na hudební výchovu. Této škole předcházelo studium Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, taktéž se specializací na hudební výchovu. Zároveň se základní a střední školou jsem absolvovala I. a II. stupeň základního studia hry na klavír, dále pak I. stupeň oboru sólový zpěv.
Učitelství je pro mě více posláním než jen pouhou prací, snažím se do něj vkládat to nejlepší, co v sobě mám. Dětem se snažím být partnerem, nabízím jim učivo, ale objevování nechávám co nejvíce na nich. Aktivizuji, motivuji a nabízím činnosti tak, aby děti přirozeně uspokojily svou touhu po poznání.

Škola sv. Augustina nabízí dětem úžasný start do života, což je dáno principy vycházejícími z augustiniánské pedagogiky, na kterých škola stojí a já s nimi souzním – láska, důvěra, úcta, zodpovědnost. Ve škole je dobrý a spolupracující kolektiv učitelů. Panuje tu bezpečná a klidná atmosféra, ve které se děti nemusí obávat chyby. (Nejen) pro tyto důvody jsem chtěla být učitelem ve škole sv. Augustina.
Chci být pro Vaše děti dobrým průvodcem, přítelem a rádcem. Chci, aby Vaše děti měly z objevování radost. Chci, aby se Vaše děti na život ve škole pouze nepřipravovaly, ale aby ho se spolužáky a se mnou plně žily…a k tomu mi dopomáhej Bůh.

Mgr. Janka Bašárová

Mgr. Janka Bašárová třídní učitelka MŠ (Patricius)

Vystudovala jsem křesťanskou filozofii na Teologické Fakultě TU v Bratislavě. Jsem vdaná a mám 2 děti. Po narození dětí jsem se začala víc zajímat o předškolní vzdělávání. V roce 2013-14 jsem si rozšířila svoje vzdělání o studium předškolní pedagogiky a vychovatelství na Jaboku v Praze. Od roku 2014 pracuji v ZŠ a MŠ Sv. Augustina. Ráda trávím čas se svou rodinou, mám ráda hudbu, přírodu a moc ráda cestuji.

 

Mgr. Věra Běhalová

Mgr. Věra Běhalová třídní učitelka 3. třídy (Kartágo)

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se specializací na matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. V Brně jsem 4 roky pracovala na základní škole a vystřídala jsem skoro všechny třídy 1. st. Poté jsem pracovala rok na ZŠ v Praze, a pak odešla na mateřskou dovolenou. S praxí jsem i nadále byla ve spojení díky různým seminářům a záskokům na školách. Sama mám tři děti, takže vidím vzdělávání z pohledu učitele i maminky.
Stát se učitelkou bylo pro mě přirozené rozhodnutí, učit děti mě především baví. Nikdy jsem ani neuvažovala o jiné práci. Interakce s dětmi, jejich svět, nadšení a opravdovost přináší do mé práce radost. Těší mě vzájemné obohacení a kreativnost.
Učím ve škole sv. Augustina protože mě k tomu Bůh povolal. Dostala jsem to jako Jeho veliký dar a každý den za něj Bohu děkuji. Krásně vyjadřuje augustiniánskou pedagogiku její symbol – kniha a srdce. Otevřená kniha ukazující stálou touhu po poznání pravdy, učí nás myslet a vzájemně se sdílet. Srdce, které touží po hloubce a přátelství, je zodpovědné a učí se milovat. Jejich vzájemná propojenost nám stále připomíná důležitost sloučení obou složek: myslet a milovat. Stále hlouběji poznávám augustiniánskou pedagogiku a s velkou vnitřní radostí stále objevuji jak je mi tato pedagogika srdcem blízká a vidím v ní svůj vnitřní ideál.
Budu se těšit na společenství, osobní vztahy, důvěru, otevřenost a vzájemnou spolupráci.

 

 • Nadcházející akce

  1. Tagaste – konzultace

   Listopad 20
  2. MEDOVÁ SNÍDANĚ 2017

   Listopad 20 @ 8:30 - Listopad 21 @ 9:30
  3. Návštěva studentů PFUK

   Listopad 21 @ 8:30 - 11:30
  4. Milán – konzultace

   Listopad 21 @ 13:20 - 16:00
  5. Tagaste – konzultace

   Listopad 22

© 2017 ZenSoft