Kdo jsme

Tým našich učitelů a vychovatelů se skládá z profesionálních pracovníků vybíraných dle nejpřísnějších kritérií, aby pomohli rozvíjet děti k všestranným zájmům a k odborným znalostem potřebných v životě.

Juan Provecho

Juan Provecho Ředitel školy

Jsem řeholník augustinián a pracovat ve škole sv. Augustina je pro mě povolání a zároveň příležitost předávat a dostávat lásku: „Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“ (sv. Augustin).
Studoval jsem teologii a masovou komunikaci. Pracoval jsem v augustiniánských školách ve Španělsku a v Brazílii. Od roku 2009 se snažím upevnit základy naší první školy v ČR. Zastávám názor, že nejdůležitější, co máme ve škole, jsou lidi: děti, učitelé, rodiče a prarodiče. Považuji školu za velkou rodinu, kde by každý měl najít své místo.
Ve škole se snažím vidět to nejkrásnější, co je v člověku, a zároveň to podporovat. S radostí a nadějí!

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Anna Procházková

Bc. Anna Procházková třídní učitelka MŠ (Augustínek)

Ve škole sv. Augustina s radostí pracuji od roku 2015.
Vystudovala jsem obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě UPOL. Cesta k vysněné profesi byla sice poněkud klikatá (vedla přes živé i mrtvé jazyky, včetně jejich zvukové stránky), ale nakonec jsem konečně zakotvila tam, kam mě to táhlo už od dětství.
Mimo školu (ale i v ní) jsem většinou k vidění s objektivem před obličejem. Hodně se věnuji skautingu a farnosti.

Mgr. Janka Bašarová

Mgr. Janka Bašarová třídní učitelka MŠ (Patricius)

Vystudovala jsem křesťanskou filozofii na Teologické Fakultě TU v Bratislavě. Jsem vdaná a mám 2 děti. Po narození dětí jsem se začala víc zajímat o předškolní vzdělávání. V roce 2013-14 jsem si rozšířila svoje vzdělání o studium předškolní pedagogiky a vychovatelství na Jaboku v Praze. Od roku 2014 pracuji ve Škole sv. Augustina. Ráda trávím čas se svou rodinou, mám ráda hudbu, přírodu a moc ráda cestuji.

PaedDr. Zuzana Smékalová

PaedDr. Zuzana Smékalová třídní učitelka MŠ (Sv. Monika)

……

Bc. Barbora Vavřinová

Bc. Barbora Vavřinová Učitelka MŠ

……

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Magdaléna Pirunčíková

Mgr. Magdaléna Pirunčíková třídní učitelka 1. třidy (Tagaste)

Škola svatého Augustina je pro mě darem a požehnáním.
Těší mě, když děti s radostí, chutí a bez obav chodí do školy.

Mgr. Irena Loughlin

Mgr. Irena Loughlin třídní učitelka 2. třídy (Madaura)

Vystudovala jsem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Při studiu VŠ jsem využila možností stáží v zahraničí. Nejprve jsem studovala KPH Edith Stein v Rakousku, kde jsem jednou týdně docházela do Volksschule Mötz. Druhá pracovní stáž mě zavedla do Anglie – Manchestru, zde jsem pracovala jako učitelka českého jazyka pro děti od 2 do 10 let.
Zkušenosti s dětmi jsem dále získávala jako vedoucí příměstského tábora Školička Lasička nebo jako animator dětského klubu pro cestovní kanceláře v Řecku, Bulharsku, dále hlídáním dětí přímo v rodinách jako au-pair v UK. Rok jsem pracovala v pozici asistenta pedagoga nevidomé dívky v MŠ Darkovice a také dva roky jako učitelka v předškolní třídě CMŠ Srdíčko v Praze.
Do Základní školy sv. Augustina jsem se dostala již jako studentka posledního ročníku na univerzitě. Tehdy jsem hledala školu, která je rodinného charakteru a nabízí něco navíc…a to navíc jsou hodnoty sebepoznání, poznání světa a Boha, ale také otevřeného společenství. Jsem přesvědčena, že tyto hodnoty jsou s láskou předávány dětem ve škole sv. Augustina a škola všechny mé předpoklady naplňuje.

Mgr. Renáta Klíčová

Mgr. Renáta Klíčová třídní učitelka 3. třídy (Kartágo)

Jsem řeholní sestra ze Společnosti sester Ježíšových. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu. V Mateřské škole sv. Augustina učím a vychovávám děti v odpoledních hodinách a vyučuji náboženství. Práce s malými dětmi mě těší a vážím si dobré spolupráce s jejich rodiči.

Mgr. Kateřina Jílková

Mgr. Kateřina Jílková třídní učitelka 4. třídy (Řím)

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Své vzdělání si průběžné doplňuji semináři a školeními.

Vše mne dovedlo k práci nejen s dětmi ale i s dospělými. Jsem stoupencem celoživotního vzdělávání.

Líbí se mi slova čínského filozofa Konfucia: Myšlení bez učení je nebezpečné, učení bez myšlení je prázdné.

Škola svatého Augustina je pro mne velkou výzvou. Pracovat na snu, aby NAŠE ZŠA byla školou, do které chodí všichni rádi.

Kdo sní (věří), dovede žít a uskutečňovat.

Kdo důvěřuje, investuje a vyhrává.

Kdo má, ten rozdává a dostane.

Kdo je šťastný, usmívá se a dovede žít.

Zaujalo mne laponské přísloví: Neber si všechno, využij vše, co si vezmeš, vezmi si jen to,

co opravdu potřebuješ. Toto koresponduje i s tím, čím vším nás zahrnují informační technologie. Opusťme je a začněme si povídat mezi sebou.

Mgr. Věra Běhalová

Mgr. Věra Běhalová třídní učitelka 5. třídy (Milán)

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se specializací na matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. V Brně jsem 4 roky pracovala na základní škole a vystřídala jsem skoro všechny třídy 1. st. Poté jsem pracovala rok na ZŠ v Praze, a pak odešla na mateřskou dovolenou. S praxí jsem i nadále byla ve spojení díky různým seminářům a záskokům na školách. Sama mám tři děti, takže vidím vzdělávání z pohledu učitele i maminky.
Stát se učitelkou bylo pro mě přirozené rozhodnutí, učit děti mě především baví. Nikdy jsem ani neuvažovala o jiné práci. Interakce s dětmi, jejich svět, nadšení a opravdovost přináší do mé práce radost. Těší mě vzájemné obohacení a kreativnost.
Učím ve škole sv. Augustina protože mě k tomu Bůh povolal. Dostala jsem to jako Jeho veliký dar a každý den za něj Bohu děkuji. Krásně vyjadřuje augustiniánskou pedagogiku její symbol – kniha a srdce. Otevřená kniha ukazující stálou touhu po poznání pravdy, učí nás myslet a vzájemně se sdílet. Srdce, které touží po hloubce a přátelství, je zodpovědné a učí se milovat. Jejich vzájemná propojenost nám stále připomíná důležitost sloučení obou složek: myslet a milovat. Stále hlouběji poznávám augustiniánskou pedagogiku a s velkou vnitřní radostí stále objevuji jak je mi tato pedagogika srdcem blízká a vidím v ní svůj vnitřní ideál.
Budu se těšit na společenství, osobní vztahy, důvěru, otevřenost a vzájemnou spolupráci.

Mgr. Lada Mladá

Mgr. Lada Mladá učitelka

Jmenuji se Lada Mladá, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň se specializací na hudební výchovu. Této škole předcházelo studium Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, taktéž se specializací na hudební výchovu. Zároveň se základní a střední školou jsem absolvovala I. a II. stupeň základního studia hry na klavír, dále pak I. stupeň oboru sólový zpěv.
Učitelství je pro mě více posláním než jen pouhou prací, snažím se do něj vkládat to nejlepší, co v sobě mám. Dětem se snažím být partnerem, nabízím jim učivo, ale objevování nechávám co nejvíce na nich. Aktivizuji, motivuji a nabízím činnosti tak, aby děti přirozeně uspokojily svou touhu po poznání.

Škola sv. Augustina nabízí dětem úžasný start do života, což je dáno principy vycházejícími z augustiniánské pedagogiky, na kterých škola stojí a já s nimi souzním – láska, důvěra, úcta, zodpovědnost. Ve škole je dobrý a spolupracující kolektiv učitelů. Panuje tu bezpečná a klidná atmosféra, ve které se děti nemusí obávat chyby. (Nejen) pro tyto důvody jsem chtěla být učitelem ve škole sv. Augustina.
Chci být pro Vaše děti dobrým průvodcem, přítelem a rádcem. Chci, aby Vaše děti měly z objevování radost. Chci, aby se Vaše děti na život ve škole pouze nepřipravovaly, ale aby ho se spolužáky a se mnou plně žily…a k tomu mi dopomáhej Bůh.

PhDr. Mgr. Klára Šleglová

PhDr. Mgr. Klára Šleglová učitelka

Jmenuji se Klára Šleglová a vystudovala jsem Učitelství 1. stupně a Speciální pedagogiku, obojí na PedF UK v Praze. Ve škole sv. Augustina pracuji moc ráda, protože věřím, že hodnoty a výchova srdce jsou vedle klasického školního učení nesmírně důležité. Baví mě dětská tvořivost a při vyučování se snažím klást důraz na rozvoj samostatného kritického myšlení. Mou srdeční záležitostí je didaktika matematiky a mým přáním je zprostředkovat lásku k objevování (matematického) světa dětem.

Mgr. Iva Janečková

Mgr. Iva Janečková třídní učitelka 6. třídy (Alipius) -učitelka ČJ a OV

Mgr. Markéta Trešlová

Mgr. Markéta Trešlová třídní učitelka 7. třídy (Posidius) -učitelka VV, ČJ a OV

Pocházím z Prahy a na pražské pedagogické fakultě UK jsem se také připravovala studiem oboru Český jazyk a literatura/Výtvarná výchova. Tento obor byl zahrnut pod studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ. Učit jsem začala na Základní církevní škole sester voršilek. Potom jsem s pomocí Boží i druhých lidí rozpoznala povolání k řeholnímu životu, a to konkrétně ve Společnosti sester Ježíšových, která má své centrum v Olomouci. Na olomoucké teologické fakultě UP jsem absolvovala bakalářský obor Teologické nauky. Po třinácti letech strávených na Moravě přišlo pozvání k působení na Základní škole sv. Augustina, za nímž jsem vnímala Boží vůli. Zatím se zde věnuji převážně vychovatelské činnosti ve školní družině a jsem otevřená tomu, jak mě bude Pán Bůh dál chtít použít. Velmi mě těší, že augustiniánská pedagogika klade důraz na rozměr niternosti a společenství. Osobně vnímám vzdělání srdce jako základ pedagogické činnosti.

Mgr. Angelika Trejbalová

Mgr. Angelika Trejbalová třídní učitelka 8. třídy (Bl. Jakub z Viterba) - angličtina, OV

Studia na FF MU oboru anglistika a amerikanistika v Brně jsem se věnovala přípravě kurzů angličtiny pro dospělé. Také jsem působila jako lektor a manažer intenzivních jazykových kurzů ve Velké Británii. Mé dcery mě přivedly na myšlenku zorganizovat kurzy i pro malé děti. Zjistila jsem, že práce s dětmi mě naplňuje, a proto jsem přijala nabídku učit na škole sv. Augustina.
V této škole jsem nejvíce nadšena z duchovního rozměru, který je zde viditelný jak mezi kolegy, tak mezi dětmi a rodiči. Vše zaštiťuje pan ředitel, díky němuž zde panuje velmi demokratické společenství, kdy každý má možnost spolurozhodovat o budoucnosti naší školy.
Dětem se snažím angličtinu přiblížit nejen výukou v lavicích, ale hlavně formou projektů, díky kterým hrajeme divadlo, natáčíme filmy nebo vytváříme literárně-výtvarné práce. Věřím totiž, že jazyk je nutné dětem zprostředkovávat nejen z učebnic, ale hlavně pomocí kultury dané země, která je od jazyku neoddělitelná.

Mgr. Anežka Hošková

Mgr. Anežka Hošková třídní učitelka 9. třídy (Bl. Gundisalvo z Lagosu) - učitelka D, PŘ a OV

Mgr. Markéta Černá

Mgr. Markéta Černá učitelka

Jsem absolventkou Karlovy univerzity v Praze, oboru Učitelství pro střední školy se specializací na český jazyk a základy společenských věd. Současně jsem vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Považuji si možnosti učit na augustiniánské škole, v příjemném pracovním prostředí, přátelském kolektivu, kde se těšíme vzájemné důvěře. Vedle nezbytného vzdělání usiluji o správné chování žáků, jejich všeobecný přehled, rozvoj přirozeného talentu a schopnost v životě obstát. Ve volném čase se věnuji cestování, cykloturistice a nejrůznějším kulturním aktivitám.
Předměty český jazyk, občanská výchova, zeměpis.

Mgr. Hope Subak-Kaspar

Mgr. Hope Subak-Kaspar učitelka - angličtina

Narodila jsem se a vyrostla jsem v New Yorku, je to velké město, které je mi dodnes blízké. Studovala jsem ruskou literaturu (Columbia University, University of California, Berkeley) a právo (Boalt Hall, University of California). S manželem, který je původně z Prahy, jsme se seznámili v Kalifornii při hodině staroslovenštiny. Při studiu jsem učila dospělé. O vzdělávání dětí jsem se začala zajímat po narození svých dcer.

Jako dítě jsem chodila do školy ráda a tak se snažím předávat svou radost z učení dále. Samozřejmě chci, aby děti, které učím, se naučily všechny potřebné dovednosti. Ale také se snažím, aby přitom rozvíjely své schopnosti pracovat sami i ve skupině, dodržovat pravidla, vnímat sebe i jiné, hrát si, umět vyhrávat i prohrávat.

Na škole sv. Augustina se mi líbí snaha vytvořit společenství, které má společnou víru a hodnoty, ale které respektuje individualitu lidí, kteří jsou jeho součástí.

Bc. Aneta Korcová

Bc. Aneta Korcová učitelka Matematiky

Jsem studentka posledního ročníku magisterského studia učitelství matematiky a němčiny a mám již roční zkušnost s výukou matematiky na jiné škole. Věřím tomu, že matematika je tak široká vědní disciplína, že si v ní každý žák může najít oblast, která ho bude bavit, ať už je to počítání, logické úvahy a hry nebo geometrie. Líbí se mi konstruktivistický přístup Hejného metody, která dbá především na porozumění látce. Hodiny ráda vedu pestře a snažím se žáky zapojovat do výuky co nejvíce – diskuze, skupinové práce či výukové hry jsou běžnou součástí výuky. Hned od prvního dne na škole svatého Augustina vnímám zdejší příjemnou atmosféru, která je základem pro jakoukoli cestu za poznáním. Jsem vděčná, že mohu učit právě tady.

Mgr. Petr Janžura

Mgr. Petr Janžura učitel zeměpisu

Jmenuji se Petr a s mojí ženou Lídou máme tři dospělé děti. Bydlíme ve Slaném.

Zajímají mě aktuální životní témata, krajina, cestování, zejména po České republice, miluji hory a koupání ve studené vodě. Rád fotografuji lidi a přírodu. Důležitým mezníkem v mém životě bylo, když jsem již jako dospělý uvěřil v Boha. Mým přáním je abych neztratil radost z poznávání míst, kde žiju.

Mgr. Martina Borovková

Mgr. Martina Borovková učitelka Matematiky

Mgr. Eva Janková

Mgr. Eva Janková učitelka činstiny

Jmenuji se Eva Janková. Vystudovala jsem obory sinologie a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Absolvovala jsem roční studijní pobyt na Lidové univerzitě v Pekingu. Ve své profesní činnosti se především věnuji výuce češtiny a čínštiny. Učím na jazykové škole Akcent, International House, Akcent College, CET Academic Programs a od roku 2019 také na Gymnáziu sv. Augustina. Na škole sv. Augustina si vážím, že se neorientuje pouze na předávání sumy vědomostí, ale i na celkový rozvoj osobnosti.

Mgr. Pavel Havlík

Mgr. Pavel Havlík učitel TV - vychovatel školní družiny

Tělesná výchova je předmět, na který se mají děti těšit, má být zábavný a mají v něm objevit své vlastní schopnosti a dovednosti. Snažím se děti seznámit s řadou nových sportů (např. Kinball), v zimě pořádáme lyžařské kurzy pro co největší počet žáků. Také se zúčastňujeme různých sportovních soutěží.

Ing. Maria Yaneth Mubemzemová Rozo, PhD.

Ing. Maria Yaneth Mubemzemová Rozo, PhD. učitelka -španělstina

Pocházím z města Viotá-Kolumbie, které je známé zejména pěstováním nejjemnější kávy na světě.

Během doktorského studia jsem, soukromě a na CZU (České zemědělské univerzitě), učila španělštinu a, později i na různých jazykových, středních a základních školách jako rodilá mluvčí. Zúčastnila jsem se několika kurzů pro učitelé španělského jazyka.

Učení mě velmi naplňuje a jsem vděčná Bohu, že mi přivedl na tuto školu, kde jsem doslova našla opravdovou soudržnost a rodinné prostředí, kde je každý připraven pomoct druhému a kde děti se učí ctít morální hodnoty, které jsou pro mě velmi důležité. Chci, aby ve mně viděli člověka, který je vždy připraven jim pomáhat a na kterého se mohou se důvěrou obrátit.

Mgr.Carmen Rocio Arco Ayllon

Mgr.Carmen Rocio Arco Ayllon učitelka španělštiny

Mgr. Jan Petrlík

Mgr. Jan Petrlík učitel -fyzika

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu odbornou matematiku a koncem 90tých let znovu MFF – pedagogický směr.
Fyzika mě fascinuje tím, že jako svůj základní nástroj používá matematiku. Matematika je zdánlivě libovolná hra lidské (člověčí) představivosti, která má sice pevná pravidla (ale i ta jsou určována člověkem). Ukazuje se, že je to velice přesný popis světa kolem nás a to až tak, že to, co matematický model předpoví (byť to vypadá na první pohled nesmyslně), se často ukáže jako pravdivé. Je to pro mne jeden z argumentů, že na počátku bylo slovo – myšlenka.

 Eva Bartoňová

Eva Bartoňová učitelka 2. stupeň

V šesti letech jsem se s příchodem do první třídy (díky paní učitelce Pavle Stračovské) rozhodla, že určitě není lepší povolání, než být učitelkou. V tom mě utvrzovali další a další mí výborní učitelé (a ti méně skvělí mi zase ukazovali, jaký by učitel být neměl, což bylo také velmi poučné). Střední pedagogická škola i pedagogická fakulta mě od mého cíle neodradily a vrchovatě jsem v kantorském povolání našla všechno, co mě baví:
svět kolem mě, věci, příroda, lidé se svou různorodostí, jejich vztahy, politické dění, přijímání odpovědnosti za výchovu a výuku svěřenců, osobní pronikání (aspoň trochu) do různých zajímavých odborných profesí, kulturní dění a tvořivost všeho druhu, sport, seznamování se s jinými zeměmi, jazyky, historií i kulturou, rozmanitá organizátorská činnost, možnost uplatňování hravosti a fantazie, které jsou mi bytostně vlastní a mnoho dalšího…
To vše jsem mohla zažívat a provozovat při své práci na všech stupních našeho školství na pozici vyučující, ředitele školy, v metodických a inspekčních funkcích v oboru pedagogiky i při zakládání nových typů vzdělávání (církevní školství, domácí vzdělávání, vzdělávání katechetů) a nyní také i ve škole sv. Augustina

Mgr. Marcela Skácelová

Mgr. Marcela Skácelová učitelka ICT - asistent pedagog


Ve Škole svatého Augustina vyučuji od roku 2014. Škola se však stala součástí mého života od prvních dnů svého fungování v Praze, původně prostřednictvím mého syna, který se stal jejím žákem, a později i dcery. Svým způsobem tak znám fungování školy z pohledu žáků, učitele i rodiče. Těší mě každý den práce s dětmi v této škole, kterou považuji za velmi kvalitní vzdělávací institut.
Mgr. Zuzana Krušinová

Mgr. Zuzana Krušinová učitelka HV -


 

SKOLNÍ DRUŽINA

Mgr. Radka Havlíková

Mgr. Radka Havlíková ˇVychovatelka školní družiny -asistent pedagog

Snažím se, aby pro děti byla školní družina místem aktivního odpočinku, setkávání, navazování nových přátelství a pomoci druhým.

Mgr. Javier Dominguez

Mgr. Javier Dominguez vychovatel školní družiny

Růžena Neubauerová

Růžena Neubauerová vychovatel školní družiny

Jose Thomas Fernando

Jose Thomas Fernando vychovatel školní klubu

DALŠÍ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

PhDr. Eva Břečková Chalupová

PhDr. Eva Břečková Chalupová školní psycholog

Mgr. Petra Švecová

Mgr. Petra Švecová knihovnice

Vystudovala jsem češtinu a němčinu na FF MU v Brně. Pracovala jsem jako redaktorka, překladatelka, knihovnice a lektorka. Během rodičovské jsem začala učit také cizojazyčné děti. V současnosti působím ve škole jako asistentka pedagoga a pomáhám dětem především s češtinou.
Velmi mě těší otevřenost naší školy, schopnost a snaha hledat a poskytovat dětem podporu nejen při vzdělávání jako takovém, ale i při rozvoji jejich osobnosti. Je pro mě obohacující být součástí procesu utváření lidskosti a hledání Boha v každodenním, zdánlivě malém školním dění.

Mgr. Ivan Dyba

Mgr. Ivan Dyba administrativní pracovník

Jmenuji se Ivan Dyba, vystudoval jsem tehdejší Univerzitu J.E. Purkyně (nynější Masarykovu Univerzitu), obor základní geologie, geochemie a ložisková geologie, získal jsem titul Mgr.
Vzdělání chápu jako neustálé snažení se dopátrat se pravdy, nových poznatků, rozšiřovat své obzory, posouvat vědění dopředu. Pomáhá nám efektivněji pracovat, lépe se orientovat v současném světě.
Moje práce ve Škole sv. Augustina mě velice naplňuje, nejen svým obsahem, ale i kontaktem se svými kolegy a kolegyněmi, s žáky, jejich rodiči a prarodiči. Cítím se užitečným, moje práce má smysl, je různorodá, je prodchnutá Božím slovem, Boží přítomností, nadčasovostí. Vždy budu děkovat Bohu i jemu, že jsem se do této školy dostal a mohu v ní pracovat.

S. Bernarda Kavoňová

S. Bernarda Kavoňová pomocná síla


Ladislav Chochola

Ladislav Chochola školník


 • Nadcházející akce

  1. Konzultace 8. třídy

   Září 21
  2. Svatováclavský běh

   Září 26 @ 8:00 - 13:00
  3. Adapťák 7. třída

   Září 30 - Říjen 1
  4. Setkání pedagogů

   Říjen 7 @ 14:30 - 17:00
  5. Škola rodičů

   Říjen 8 @ 19:00 - 21:00

© 2019 Škola sv. Augustina