Domů

TŘÍDA PATRICIUS

1. Bůh

Jaký je Bůh, co už víme o P. Bohu

2. Znamení kříže

Nácvik pohybu ruky a odděleně slov modlitby

3. Stvoření

Bibl. příběh o stvoření světa (sešitek jako omalovánka k jednotlivým dnům)

1. den: tma, světlo  k životu potřebujeme světlo

2. den: nebe

3. den: země, moře, rostliny

4. den: Slunce, měsíc a hvězdy – názvy některých hvězd nebo souhvězdí – Velký a malý vůz, Orion, Severka - Polárka); Slunce potřebujeme k životu

5. den: Ryby a ptáci

6. den: Zvířata, člověk – přečíst z Bible o stvoření člověka

7. den: den odpočinku – křesťanská neděle

4. Církevní rok

Práce s církevním kalendářem

Září

Poděkování za úrodu; sv. Ludmila (16.9.); sv. Václav (28.9.)

Říjen

Andělé (sv. andělů strážných 2.10.) – stvoření andělů

Seznámení s modlitbou růžence – projekt Milion dětí se společně modlí za jednotu a pokoj

Misie, misionáři (misijní neděle) – víru do naší země přinesli sv. Cyril a sv. Metoděj

Listopad

Slavnost Všech svatých (1.11.); Vzpomínka na zemřelé – dušičky (2.11.): Bůh je Stvořitel, Pán nad životem a smrtí, modlitba za zemřelé, křesťanská naděje; sv. Martin (11.11.)

Sv. Augustin (13.11. narozeniny) – rodiště a o životě sv. Augustina, maminka a tatínek sv. Augustina, sv. Monika učila sv. Augustina modlit se (které modlitby už známe?), kamarádství, Ježíš je náš nejlepší přítel; sv. Anežka Česká (13.11.)

Slavnost Ježíše Krista Krále – Kristus Král

Advent

Začátek církevního roku; Advent – co to je; Adventní věnec; Čekání, těšení se a příprava na Vánoce; bibl. příběh Zvěstování Panně Marii; sv. Mikuláš (6.12.)

Před vánočními prázdninami biblický vánoční příběh

Vánoce a doba vánoční

Zjevení Páně (tři králové 6.1.) – biblický příběh

Svatá rodina: Ježíš, Panna Maria, sv. Josef – tatínek Ježíše tady na zemi

Únor

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (2.2.) – bibl. příběh, Kristus – světlo národů

Postní doba

Masopust; Popeleční středa; co je postní doba; nedělat zlo, dělat dobro; půst, odříkání; Ježíš na poušti - odříkání; příprava na Velikonoce

Ježíš chudý; Pán Ježíš nesl pro nás kříž a my ho pomáháme nést Ježíšovi; Pán Ježíš z lásky k nám zemřel na kříži; křížová cesta

Sv. Josef (19.3.) – tatínek, tesař, bibl. příběh o zjevení anděla ve snu (Mt 1, 18-25; Mt 2, 13-15): Josef poslouchal P. Boha, tak i my poslouchat rodiče; Květná neděle; velikonoční třídenní

Velikonoce a doba velikonoční

Velikonoční biblický příběh; bibl. příběh o Marii Magdalské u hrobu

Slavnost Nanebevstoupení Páně – bibl. příběh, nebe, Boží království mezi námi

Slavnost Seslání Ducha Svatého – kdo je Duch Svatý, bibl. příběh o seslání Ducha Sv. o Letnicích, modlitba Sláva Otci

Duben

Sv. Augustin (24.4. 387 křest) – maminka sv. Monika, obrácení, křest, názorná ukázka křtu

Květen

Panna Maria (viz modlitba Zdrávas Maria)

Sv. Rita (22.5.)

Červen

Slavnost Nejsvětější Trojice (viz modlitba Sláva Otci)

Slavnost Těla a Krve Páně – bibl. příběh

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – druzí mě mají rádi (rodiče), Pán Bůh mě má moc rád, roste  naše srdce, dávat lásku

5. modlitba Otče náš

Otec – Bůh nás má rád, stará se o nás, tatínek doma – Bůh Otec, bibl. příběh o milosrdném otci a ztraceném synu

Chléb – Bůh nám dává chléb, dokázat se rozdělit

Odpuštění – bibl. příběh o prvním hříchu a o andělech, Bůh odpouští, odpouštět druhým

Nácvik modlitby

Cíl: přiblížení obsahu modlitby Otče náš

6. modlitba Zdrávas Maria

Panna Maria – její rodiče, jaká je, Panna Maria služebnice

Nácvik modlitby

Cíl: přiblížení obsahu modlitby Zdrávas Maria

7. modlitba Sláva Otci

Jeden Bůh ve třech osobách

Nácvik modlitby

Cíl: přiblížení obsahu modlitby Sláva Otci

8. Poznáváme kostel

Co je kostel, kaple, co tam najdeme – svatostánek: tady bydlí Ježíš

  

Pozn. Kromě událostí církevního roku se nejvíce zaměřit na bibl. zprávu o stvoření světa.

Adventní, postní doba a sv. Augustin – zapojit se do konkrétního duchovního plánu školy.