Domů | Blogy | Blog uživatele klara

Týden 12. - 16. 9.

Milí rodiče!
 

Dnes slavíme svátek sv. Ludmily a s ním i den církevních škol. Ve škole ho více oslavíme až v říjnu, ale radovat se můžeme a můžete už dnes.
 

V příštím týdnu nás nečeká nic zvláštního, jen O. Juan nebude přítomen ve škole a účastní se generální kapituly v Nigérii. Můžete na něj myslet.
 

Již do budoucna vs zvu na mši, kterou pořádá naše třída, 20. října v 15.30 ve škole. Už ji pomalu s dětmi začneme chystat.
 

K uplynulému týdnu:

M - Děti musím moc pochválit za samostatné řešení slovních úloh. Ve většině případů si s nimi poradily samy, dokázaly svá řešení vysvětlit a popsat.

Kromě toho jsme hlavně opakovali, mj. rovnice. Jde to dobře.
Jedinou připomínku mám k domácím úkolů. Děti mi opakovaně vysvětlují, že mají moc kroužků, že byly na návštěvě apod., a proto úkol nestihly. Prosím, toto bohužel nesmí být důvodem k zanedbání příprav.
 
ČJ - Děti psaly první letošní sloh, vyprávění o prázdninových zážitcích. Také jsme se zabývali stavbou slova, hledali kořeny slov a předpony. Např. proč se píše rozzlobený se dvěma "z" nebo proč je ve slově neúplný "ú" uprostřed slova. Procvičujeme rozlišení předložky a předpony.
Dětem se také dařila dílna čtení. Jako v minulosti pokračujeme v samostatném čtení na dílně, děti mluví o přečtených knihách, společně sdílejí zážitky z četby a jednou za pololetí si musejí nachystat referát o přečtené knize. Pravidla k referátům a k vedení čtenářského a kulturního deníku jsme si s dětmi prošli a jsou také na internetu.
http://www.skolasvatehoaugustina.cz/ctenarsky-kulturni-denik
 
Procházeli jsme si s dětmi také známé ilustrátory knih pro děti, bylo to moc hezké. A chci poprosit o spolupráci - když děti čtou, dívejte se s nimi i na ilustrátory. My jsme si povídali např. o Bornovi, Ladovi, Alšovi, Sekorovi, Milerovi, Smetanovi, Pilařovi, Burianovi, Trnkovi, Zmatlíkové a Čapkovi.
 
Přeji vám krásný víkend!