Domů

Zápis

Zápis 2017 do 1. třídy

20.4.2017 od 14:00 do 18:00 hodin

Zarezervujte si hodinu zde (od 1.4.2017)

Přihláška (k dispozici zde od 1.4.2017)

Co by dítě mělo zvládat při zápisu do ZŠ? 

Následující položky je možno využít jako vodítko, jak připravit dítě do Základní školy sv. Augustina a pro posouzení při zápisu do školy.

 
1. Dítě pozná všechny písmena velké abecedy, má představu o jejich tvaru, spojuje symbol se zvukem – výuka genetickou metodou.
2. Cvičí analýzu a syntézu slov.
3. Seznámení s čísly a číslicemi 4, 5, 6; dítě pozná jejich modely; vytváří představu.
4. Grafomotorické cviky, důraz na správné návyky při grafomotorice, součástí – dítě umí správně napsat 1 – 6, zná správné psaní velkých tiskacích písmen – dle genetické metody.
5. Rozvoj logických představ.
6. Prostorová představivost.
7. Jazyková oblast – angličtina, španělština – dítě se seznamuje s probíranými tematickými okruhy, přiměřeně reaguje, poslouchá.
8. Výchova v hodnotách (ditě zdraví, poděkuje, umí prosit...). 
9. Duchovní oblast – umí znamení kříže, základní křesťanské modlitby (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci), orientuje se v liturgickém prostoru, seznamuje se s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem.
 
ŠVP pro Mateřské školy sv. Augustina
 
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
 1.   Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2.   Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3.    Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4.    Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5.    Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6.    Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7.    Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8.    Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9.    Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10.  Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.
 Materiál pro Předškolní vzdělávání, čj.MSMT-9482/2012-22


 


MŠ 2017/2018

Zápis 15.5.2017 od 15:00 do 18:00 hodin

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ,

zveřejněním seznamu (u vchodu Mateřské školy a na webu školy) se považují rozhodnutí za oznámená. (Prosíme rodiče, aby do 20.5.2017  potvrdili na mail skola@skolasvatehoaugustina.cz , že dítě do MŠ nastupuje). 
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude k vyzvednutí v budově Základní školy sv. Augustina od 18.5.2017 do 30.5.2017, kam si pro ně zákonní zástupci dítěte osobně přijdou.

Zarezervujte si hodinu zde (od 1.5.2017)

Přihláška (k dispozici zde od 1.5.2017)

 KRITÉRIA přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

PřílohaVelikost
zralost ditete v MS web.pdf287.76 KB
kriteria.pdf374.69 KB
prihlaska Ms2016.doc114 KB