Domů

Zápis

MŠ 2017/2018

Výsledky zápisu zde

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, zveřejněním seznamu (u vchodu Mateřské školy a na webu školy) se považují rozhodnutí za oznámená. (Prosíme rodiče, aby do 20.5.2017  potvrdili na mail skola@skolasvatehoaugustina.cz , že dítě do MŠ nastupuje). 

Rozhodnutí o nepřijetí bude k vyzvednutí v budově Základní školy sv. Augustina od 18.5.2017 do 30.5.2017, kam si pro ně zákonní zástupci dítěte osobně přijdou.

KRITÉRIA přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy sv. Augustina

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 1.   Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2.   Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3.    Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4.    Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5.    Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6.    Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7.    Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8.    Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9.    Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10.  Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 Materiál pro Předškolní vzdělávání, čj.MSMT-9482/2012-22


Zápis 2017 do 1. třídy


Co by dítě mělo zvládat při zápisu do ZŠ? 

Následující položky je možno využít jako vodítko, jak připravit dítě do Základní školy sv. Augustina a pro posouzení při zápisu do školy.

 
1. Dítě pozná všechny písmena velké abecedy, má představu o jejich tvaru, spojuje symbol se zvukem – výuka genetickou metodou.
2. Cvičí analýzu a syntézu slov.
3. Seznámení s čísly a číslicemi 4, 5, 6; dítě pozná jejich modely; vytváří představu.
4. Grafomotorické cviky, důraz na správné návyky při grafomotorice, součástí – dítě umí správně napsat 1 – 6, zná správné psaní velkých tiskacích písmen – dle genetické metody.
5. Rozvoj logických představ.
6. Prostorová představivost.
7. Jazyková oblast – angličtina, španělština – dítě se seznamuje s probíranými tematickými okruhy, přiměřeně reaguje, poslouchá.
8. Výchova v hodnotách (ditě zdraví, poděkuje, umí prosit...). 
9. Duchovní oblast – umí znamení kříže, základní křesťanské modlitby (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci), orientuje se v liturgickém prostoru, seznamuje se s událostmi církevního roku, se sv. Augustinem.
 
ŠVP pro Mateřské školy sv. Augustina
  

 

 

 

 

PřílohaVelikost
zralost ditete v MS web.pdf287.76 KB
prihlaska zs2017.doc113.5 KB
kriteria1718.pdf374.7 KB
prihlaska Ms2017.doc114 KB
Výsledky zápisu do 2017.pdf276.09 KB