Postní duchovní program

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Postní duchovní program

Motto roku:

Spolu je to lepší!

Motto postní doby
Change starts with me!

Konkrétní vysvětlení:
Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom se snažili se zlepšovat. Změna začíná u každého osobně!
Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost za Boží lásku, která se projevuje v našem přání být lepším.
Ztišení, jako způsob zamyslet se nad tím, co potřebuji zlepšovat.

Cíl v postní době

* Láska. Oceňujeme se navzájem a napomínáme s láskou. Učíme se uznat vlastní chybu, omluvit se a odpustit.

* Úcta. S úctou naslouchám názoru druhého.

*Ztišení

Konkrétní činnosti:

Živé Pašije ve škole 27. a 28. března. Spolu, po třídách, pedagogům, rodině a přátelům přiblížíme tajemství utrpení Ježíše. Pašije se budou konat v recepci školy od 14:30 do 15:00.

Postní čtení při jídle v jídelně školy (viz příloha)

Z výtěžku postních kasiček a z prodeje postního koláče 5. neděle postní podpoříme novou augustiniánskou školu v Jos /Nigerie/ (pro novou budoucí 1. třídu).

Rekolekce. Každá třída bude mít postní rekolekci. Půjde o společné zamyšlení, práci ve skupinách a sdílení.


* Popelec na začátku postní doby v kapli
* Postní páteční koláč (podpora projektu v Nigerii 2018)
* Projekt: „Change starts with me!“
* Křížová cesta v kostele sv. Tomáše 18.3.

ZŠ:
* Popelec na začátku postní doby v kapli
* Projekt: „Change starts with me!“
* Postní páteční koláč (podpora projektu v Nigerii 2018)
* Postní rekolekce
* Křížová cesta v kostele sv. Tomáše 18.3.
* Společná oslava svátosti smíření 26.3.

Rodiče:
* Duchovní obnova 3.3.
* Křížová cesta s dětmi v kostele sv. Tomáše
* Spoluúčast na projektech MŠ a ZŠ
* Společná oslava svátosti smíření 26.3.

Prarodiče:
* Postní přátelské setkání
* Pozvánka na společnou rekolekci s rodiči 3.3.

Zaměstnanci školy:
* Duchovní obnova 3.3.
* Postní pátky
* Projekt: „Change starts with me!“
* Společná oslava svátosti smíření 26.3

Projekt: „Change starts with me!“

Každý den během postní doby se děti zamýšlejí nad krátkým biblickým textem a dostanou podnět, který by se měl realizovat během dne. Podnět, který byl doporučen nebo samostatně vybrán, případně samostatně vymyšlen, si žák zapíše do malého sešitku, který obdrží k tomuto účelu. Každý úkol je zaměřen na zdokonalování našeho jednání a charakter a poskytne praktické způsoby, jak vyjadřovat naši víru, stejně jako naši velkorysost.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzavřeme klasifikace

   Leden 24
  2. Lyžování

   Leden 24 - Leden 28
  3. Klasifikační rada

   Leden 28 @ 14:00 - 17:00
  4. Vysvědčení v MŠ

   Leden 31 @ 14:00 - 14:15
  5. Vysvědčení ZŠ a GYMA

   Leden 31 @ 14:30 - 15:30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina