Kdo byla Klára z Montefálka?

1. GYMA. Třída Klára z MontefalkaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdo byla Klára z Montefálka?

Klára se narodila kolem roku 1268 v Montefalku (Perugie) a tam také strávila celý svůj život. Když měla šest let, vstoupila do uzavřeného sdružení, v němž žila s několika družkami její sestra Jana. Protože roku 1290 všechny přešly do nového domu, v němž založily klášter, přijala Klára řeholi svatého Augustina. Když její ses­tra 22. listopadu 1291 zemřela, převzala po ní úřad abatyše, který zastávala až do své smrti 17. srpna 1308.

V životě osobním i jako abatyše vždy předcházela příkladem, jak to řehole svaté­ho Augustina pro společný život vyžaduje. Sestrám vřele vštěpovala nutnost sebezáporu a osobní snahu pěstovat dokonalost. Měla vlité vědění a rázně hájila učení víry. Vy­nikala láskou ke Kristovu umučení a zvlášť jí přirostla k srdci pobožnost k svatému kříži. V posledních dnech svého života sou­stavně říkala, že ve svém srdci nosí Kristův kříž. Po její smrti si sestry chtěly ověřit pravdivost a smysl jejích slov a když jí vyjmuly srdce, nalezly v něm znaky Kristova umučení. Její tělo je vystaveno k veřejné úctě v klášterním kostele augus­tiniánek v Montefalku.

Její svátek je 17. srpna.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina