Výchova bez poražených

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchova bez poražených

Výchova bez poražených

setkání z cyklu Škola rodičů  
 v úterý 3. 12. 2019 od 17.00 do 19.00 ve školní jídelně (1. patro) 

Zajímají vás odpovědi na následující otázky?

  • Jak se udržet ve středu na cestě rodičovstvím a neuhýbat k autoritářskému ani liberálnímu způsobu výchovy?
  • Jak s dětmi efektivně komunikovat a zároveň posilovat vzájemný vztah?
  • Jak řešit konfliktní situace, aby byly spokojené obě strany a nikdo nebyl nucen přijímat řešení toho druhého?

O čem si budeme povídat?

P.E.T. – Výchova bez poražených se zabývá základními komunikačními dovednostmi a nástroji řešení konfliktů, které potřebují rodiče pro budování kvalitních vztahů s dětmi. Využívání těchto dovedností a nástrojů vede k úbytku množství konfliktů, což má za výsledek naopak zvyšování množství a kvality času pro budování vztahů v rodině.

P.E.T. je zkratka pro anglická slova Parents Effectiveness Training. Psycholog Thomas Gordon, zakladatel tohoto úspěšného mezinárodního programu, pracoval dlouhá léta s dětmi a naléhavě si uvědomoval dvě skutečnosti: Na jedné straně viděl, jak dospělí svým jednáním dětem často nevědomky ubližují. Zároveň však věděl, že pracovat s dětskými emocemi je nesmírně těžké, a nemá-li k tomu člověk patřičnou průpravu, často je to téměř nemožné.

Lektorka 

Radka Schillerová, MBA

  • lektorka kurzů Výchova bez poražených a Škola bez poražených, Spokojené rodičovství
  • spoluautorka knihy Pája a bleší cirkus (Scio – Emušáci)

 

 

 

Na seminář se není nutné předem přihlašovat. Dotazy směřujte na klara@skolasvatehoaugustina.cz 

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina