Stáž ve Španělsku: Colegio San Agustin. Alicante. Španělsko

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Stáž ve Španělsku: Colegio San Agustin. Alicante. Španělsko

Colegio San Agustin. Alicante. Španělsko

únor 2020

O jarních prázdninách / část učitelského sboru nelenila a vydala se na stáž do Španělska, kde navštívila Školu sv. Augustina v Alicante.

Škola je to obrovská, vesměs katolická, a má již bohatou historii. Loni oslavila 50 let od založení (r. 1969). V čele stojí ředitel augustinián P. Ángel Escapa, kterému pomáhají ředitelé jednotlivých stupňů v dané škole. Předškolní vzdělávání je zajištěno věkově homogenními třídami, stejně jako u nás, akorát v jednom ročníku jsou třídy 3. Další vzdělávání je mírně odlišné od toho našeho. Na prvních 6 základních roků navazují další 4 roky studia, vždy 3 třídy v každém ročníku. Poslední stupeň pak trvá už jen 2 roky (2 třídy v ročníku). Celkově tedy děti mohou v této škole strávit 15 let jako žáci, nicméně není výjimkou, že se leckdo do školy o pár let později vrací jako učitel, popř. asistent, kterého má skoro každá třída.

Školu navštěvují také děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Někteří z nich tvoří vlastní třídu, jiní jsou integrovaní. Na škole působí psycholog i speciální pedagogové, kteří koordinují práci s těmito dětmi a připravují pro ně různé podklady. Další specialitou je školní zdravotní sestra, která řeší veškerá zranění a náhlá onemocnění. Učitel se tak může plně věnovat vzdělávání.

Děti tráví ve škole prakticky celý den. Vyučování začíná v 9 hod. a končí v 17 hod. Kolem oběda je volno 2 hodiny, čas na oběd a odpočinek, popř. nějaký kroužek mimo školu.

Zajímavostí je jazyk valenciano, který se učí s velkým důrazem, obdobně jako španělština. Nechybí ale také výuka anglického jazyka. Duchovno je neodmyslitelnou součástí celé školy. Kromě výuky náboženství probíhají i další činnosti během různých období.

Významnou odlišností od českého vzdělávání je výuka čtení, psaní i počítání od 3 let. Používají k tomu pracovní sešity i učebnice. Nicméně čas na to, aby se to děti naučily, mají až do konce druhé třídy, proto děti nemají odklad, neopakují třídy.

Celá škola má jen minimum žáků s odlišným mateřským jazykem. Jedné z nás se podařilo v 6. třídě narazit na česky mluvící dívku. Po mírném ostychu prozradila, že její maminka pochází z České republiky. Byl to pro obě obrovský zážitek.

Po celou dobu našeho pobytu se nám španělští kolegové pilně věnovali i mimo školní půdu, obdarovali nás různými školními zajímavostmi a s velkou ochotou vysvětlovali vše, co bychom mohli/chtěli o jejich škole a regionu vědět. Celkově byla pro nás cesta velkým přínosem a obohacením o další možné způsoby výuky a jiného vzdělávání.

Kateřina Jílková

Magdaléna Pirunčíková

Irena Loughlin

Věra Běhalová

Angelika Trejbalová

Iva Janečková

Janka Bašárová

Anna Procházková

 

Zahraniční stáž byla podpořena z EU prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Ředitelské volno

   Duben 6 - Duben 8
  2. Velikonoční prázdniny

   Duben 9 - Duben 13
  3. Přijímací zkouška gymnázia (1. termín)

   Duben 14
  4. Třídní schůzka : 4. třída-Řím

   Duben 14 @ 17:00 - 18:00
  5. Třídní schůzka : 5. třída-Milán

   Duben 14 @ 17:30 - 18:30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina