Pozor změna! ! Zápis do 1. třídy ZŠ 2020/2021.

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozor změna! ! Zápis do 1. třídy ZŠ 2020/2021.

Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání žáků  do první třídy základní školy pro školní rok 2020/2021,

V rozhodnutí o konání zápisu a v kritériích pro přijímání žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 byly na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením vyhlášeným MŠMT provedeny změny;

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 36 odst. 4 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. Od 2.4.2020 do 6.4.2020.

Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zapsání znovu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat 24 žáků.

K zápisu pro školní rok 2020/2021 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 1. děti narozené v období 01. 09. 2013 – 31. 08. 2014,
 2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2020:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 – musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 – musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 Zápis na církevní základní školu sv. Augustina bude probíhat elektronicky.

Stáhněte si formulář “přihláška” a “poučení”, vyplňte je a jedním ze 3 způsoby doručte do školy. Toto vše vykonejte nejpozději do 6.4.2020

 1. scan poslat přes datovou schránku školy (6ugmbyx)
 2. scan zaslat emailem uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skola@skolasvatehoaugustina.cz
 3. předat osobně  ve škole (po-pá: 08:30-12:30)

Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců není u zápisu povolena.

Po obdržení Vás obratem informuji o přijetí žádosti. V případě dotazů piště na skola@skolasvatehoaugustina.cz nebo volejte 602684538.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021:

1) Dítě chodí do Mateřské školy sv. Augustina anebo MŠ Studánky anebo má sourozence ve škole/ce (10 bodů)

2) Motivační dopis rodičů. (5 body)

3) Jedná se o dítě zaměstnance organizace zřizované zřizovatelem školy. (10 bodů)

4) V případě rovnosti bodů se pořadí přijímaných stanovuje losem. Losují se registrační čísla, která jsou přidělována pro účely zápisu za účasti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady.

Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 8. 4. 2020 na webu školy a ve vývěsce školy.

Rozhodnutí

– v případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá

– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

– Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno „rozhodnutí o nepřijetí.

V Praze 23. 3. 2020

Juan Provecho,OSA,

ředitel školy

 

Přhláška zš 2020

Poučení pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje

Desatero-pro-rodice

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Ředitelské volno

   Duben 6 - Duben 8
  2. Velikonoční prázdniny

   Duben 9 - Duben 13
  3. Přijímací zkouška gymnázia (1. termín)

   Duben 14
  4. Třídní schůzka : 4. třída-Řím

   Duben 14 @ 17:00 - 18:00
  5. Třídní schůzka : 5. třída-Milán

   Duben 14 @ 17:30 - 18:30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina