Týdenní plány 2019/20

3. tř. KartágoKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Týdenní plány 2019/20

30.3.-3.4.

PO

M- Biland, počítání +, -, *, :

ČJ – citoslovce, opakování vyjm. Slov po v

 

ÚT

ČJ – částice, procvičování číslovek, opakování vyjmenovaných a protikladných slov

M – počítáme bilandsky, rýsování čtyřúhelníků do čtvercové mříže (procvičování násobilky 7)

ČS – dělení živočichů podle druhu potravy

ČJ – čtení: básně Babiččiny pohádky, Jarní (K. V. Rais); psaní: procvičování psaní g, q (slovní druhy)

 

ST

M – procvičování: polovina, čtvrtina…, sl. úlohy, +, -, *, (sl. úloha s podlažími)

ČJ sloh – píšeme mail, jak se mi daří

ČJ – souhrnné opakování slovních druhů

 

ČT

ČJ – opakování: vyjmenovaná slova po v, procvičování slovních druhů, píseň Jarní slunce, (opakování přídavná jména a příslovce)

M – číselný výrarz a schody, sčítání a odčítání do 1000, sousedé, písemné násobení

 

M – Biland, autobus, počítání +, -, *, :

ČJ – čt. dílna

ČS – souhrnné opakování živá příroda – živočichové

 

 

 

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Ředitelské volno

   Duben 6 - Duben 8
  2. Velikonoční prázdniny

   Duben 9 - Duben 13
  3. Přijímací zkouška gymnázia (1. termín)

   Duben 14
  4. Třídní schůzka : 4. třída-Řím

   Duben 14 @ 17:00 - 18:00
  5. Třídní schůzka : 5. třída-Milán

   Duben 14 @ 17:30 - 18:30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina