Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

S konkrétními kritérii pro závěrečné hodnocení našich žáků.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP.

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

* podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

* podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

* podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, pokud se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

* podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

  1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  3. četbu související se zadanými úkoly;
  4. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele). Žáci 2. stupňů a GYMA předkládají portfolia na konzultačních hodinách v termínu, který bude vyhlášen školou ve druhé polovině června ( dle epidemiologických podmínek).

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat, na webových stránkách školy.

 

P. Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina