Zápis MŠ 2020/2021

Aktuality MŠDůležité informaceMateřská školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis MŠ 2020/2021

Výsledky zápisu:

Přijati

do MŠ sv. Augustina

pro školní rok 2020-2021

 

MŠ 19/20

MŠ 11/20

MŠ 8/20

MŠ 10/20

MŠ 6/20

MŠ 1/20

MŠ 14/20

MŠ 9/20

MŠ 18/20

MŠ 15/20

MŠ 7/20

MŠ 13/20

MŠ 12/20

MŠ 4/20

MŠ 16/20

MŠ 2/20

 

 

Nepřijati

do MŠ sv. Augustina pro školní rok 2020-2021

 

MŠ 5/20

MŠ 3/20

MŠ 17/20

 

 

Prosím rodiče, aby potvrdili nástup svého dítěte přijatého do MŠ sv. Augustina do 11. května 2020 e-mailem na skola@skolasvatehoaugustina.cz

 

 

Mgr. P. Juan Provecho, OSA

ředitel školy

***

 

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021,

V rozhodnutí o konání zápisu a v kritériích pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 byly na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením vyhlášeným MŠMT provedeny změny;

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Od 2.5.2020 do 4.5.2020.

Předpokládaný počet přijímaných dětí: pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat 16 dětí

K zápisu pro školní rok 2020/2021 přicházejí pouze::

  1. děti narozené v období 01. 09. 2016 – 31. 08. 2017,

 Zápis na církevní MŠ sv. Augustina bude probíhat elektronicky.

Stáhněte si formulář “žádost” a “poučení”, vyplňte ho a jedním ze 3 způsoby doručte do školy. Toto vše vykonejte mezi 2. a 4. 5.2020

  1. scan poslat přes datovou schránku školy (6ugmbyx)
  2. scan zaslat emailem uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skola@skolasvatehoaugustina.cz
  3. předat osobně ve škole ( Po-Pá 08:30-12:30)

Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců není u zápisu povolena.

Po obdržení Vás obratem informuji o přijetí žádosti. V případě dotazů piště na skola@skolasvatehoaugustina.cz nebo volejte 602684538.

Kritéria pro přijímání dětí:

1) Dítě má sourozence ve škole/ce sv. Augustina (10 bodů)

2) Motivační dopis rodičů. (5 body)

3) Jedná se o dítě zaměstnance organizace zřizované zřizovatelem školy. (10 bodů)

4) Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 6. 5. 2020 na webu školy a ve vývěsce školy.

Rozhodnutí

– v případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá

– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

– Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno „rozhodnutí o nepřijetí.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

  1. a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v  MŠ.
  2. b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Zákon č. 258/2000 Sb. § 50)

V Praze dne 3. 4. 2020

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina

 

Žádost

Vyjádření lékaře2020

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina