Základní informace o druhém kole přijímacích zkoušek do 1. ročníku gymnázia šk. roku 2021 /2022.Výsledky!

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní informace o druhém kole přijímacích zkoušek do 1. ročníku gymnázia šk. roku 2021 /2022.Výsledky!

 

PŘIJATÉ
Číslo přiděl.
SŠ-2-20/21
SŠ-2-2/21
SŠ-2-12/21
SŠ-2-13/21
SŠ-2-17/21
SŠ-2-6/21
 SŠ-2-11/21
SŠ-2-7/21
SŠ-2-19/21
SŠ-2-8/21
SŠ-2-1/21
 SŠ-2-5/21
SŠ-2-15/21
 SŠ-2-3/21
SŠ-2-10/21
SŠ-2-16/21
SŠ-2-14/21
NEPŘIJATÉ
SŠ-2-4/21
SŠ-2-18/21

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 4.6.2021.

***

Na základě přijímacího řízení v roce 2021 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 18 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód

79-41-K41 – všeobecné

Termíny pro podání přihlášky:

Přihlášku ke studiu na GYMA je možné doručit do 27. 5. 2021 osobně v recepci školy 8:00-16:00.

 Náležitosti přihlášky:

*Přihláška nemusí být potvrzena základní školou.

* Výpis výsledků didaktických testů JPZ 2021.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí ve druhém kole:

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z českého jazyka: 30 bodů

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z matematiky: 30 bodů

* Školní přijímací zkouška z anglického jazyka (maximálně 50 bodů). Termín přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 31. května 2021 v 13:00 hodin ve škole sv. Augustina.

Termín vyhlášení výsledků 2. kola budou zveřejněny na stránkách školy ve večerních hodinách dne 31. května 2021.

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ……………………… max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky.…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ………………………………..max. 50 bodů

Olympiády, soutěže ……………………………………………………………… max. 1 bod

 

V Praze 19. května 2021

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina