Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2021/2022

Aktuality MŠAugustínekMateřská školaPatriciusSv. MonikaTřídy MŠKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2021/2022

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Pokračujeme v oslavách 10. výročí založení školy (2010–2020) – 10 let v českém školství:
„Vychováváme srdcem.“

2* Uvědomujeme si naši identitu jako součást české, církevní a augustiniánské školy, která se už 10 let snaží vychovávat srdcem.

3* Jsme vděčni za to, co jsme dostali a dostaneme, a děkujeme za to. Jsme připraveni pomáhat.

4* Uvědomujeme si, že máme zodpovědnost za školu a za všechno, co je v ní.

 

 Hodnota roku: Vděčnost / Co mohu já udělat pro tebe?

 Poznávací znamení: Neptej se, co má udělat druhý pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro druhé.

 

ZÁŘÍ:

 1. Moje školka – vracíme se po prázdninách do školky (někteří jdou poprvé – třída Augustínek), okolí školky – zahrada a hřiště jako místo na hraní, poznáváme i školu, paní učitelky a ostatní pracovníky MŠ i ZŠ, sestry a jejich klášter, bratry augustiniány, denní řád v MŠ, pravidla třídy, učíme se, že ve třídě, na zahradě i v nejbližším okolí školy a na ulici kolem školy, ale ani ve městě na ulici neodhazujeme odpadky, použité papírové kapesníčky, papírky od bonbónů, uklízíme po sobě hračky, lopatičky, bábovičky…
 2. Já a moji kamarádi – navazování kamarádských vztahů, spoluvytváření pravidel pro chování ve skupině a jejich dodržování, pravidla soužití, sociální vztahy ve školce
 3. Moje město – vím, kde bydlím …
 4. Moje vlast – slavíme svátek sv. Václava a seznamujeme se s dějinami naší země, učíme se hymnu, poznáváme vlajku, státní znaky, královské klenoty…
 5. Čteme si z Bible – připravujeme se na nedělní bohoslužbu a přibližujeme si evangelium, které uslyšíme v kostele (zvláště předškoláci), …
 6. Seznamujeme se s hudbou – učíme se hymnu, seznamujeme se se Svatováclavským chorálem, opakujeme známé písničky ke svatým a světicím…
 7. Slavíme svátky svatých

  8. 9. – Narození Panny Marie
16. 9. – sv. Ludmila – den církevního školství, 1100. výročí smrti
28. 9. – sv. Václav – den české státnosti, hlavní patron České země (tradiční Svatováclavský běh)

7. Připomínáme si významné dny

21. 9. Mezinárodní den míru

V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní (Světový) den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po celém světě.

26. 9. Mezinárodní den neslyšících

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na jejich ztížené situaci. I přes to že se situace postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité apod., ale naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením.

Plán MŠ na rok 2021-2022 PDF

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Svatováclavské běh

   Září 24
  2. Sv. Václav

   Září 28
  3. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetin

   Září 29
  4. Prezentace expedičních prací pro II. stupeň

   Září 29 @ 8:30 - 13:00
  5. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetín

   Září 29 @ 8:30 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina