VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 2. KOLA GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2022/23

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 2. KOLA GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2022/23
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 2. KOLA GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2022/23
Číslo přidělené Celkem
PŘIJATÉ
SŠ-2-12/22 134
SŠ-2-20/22 126,5
SŠ-2-21/22 126,5
SŠ-2-9/22 126,5
SŠ-2-3/22 122,5
SŠ-2-4/22 122
SŠ-2-7/22 122
SŠ-2-14/22  119
 SŠ-2-22/22 118,5
SŠ-2-17/22 118
SŠ-2-19/22 117,5
SŠ-2-23/22 116,5
SŠ-2-16/22 105,5
SŠ-2-37/22 104
SŠ-2-15/22 103
SŠ-2-36/22 100,5
SŠ-2-13/22 100
NEPŘIJATÉ
SŠ-2-5/22 115
SŠ-2-6/22  108
SŠ-2-2/22  105
SŠ-2-33/22 95,5
SŠ 5/22 94,5
SŠ-2-28/22 94
SŠ-2-8/22 88
SŠ-2-30/22 76
SŠ-2-32/22 46
SŠ-2-25/22 127
 SŠ-2-35/22  16

V Praze dne 19.5.2022

P. Juan Provecho, OSA

ředitel školy

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  na budově školy a na webových stránkách školy.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na GYMA, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

 

***

Na základě přijímacího řízení v roce 2022 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 16 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód

79-41-K41 – všeobecné

Termíny pro podání přihlášky:

Přihlášku ke studiu na GYMA je možné doručit do 12. 5. 2021 osobně v recepci školy 8:30-16:00.

 Náležitosti přihlášky:

*Přihláška nemusí být potvrzena základní školou.

* Výpis výsledků didaktických testů JPZ 2022.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí ve druhém kole:

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z českého jazyka: 30 bodů

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z matematiky: 30 bodů

* Školní přijímací zkouška z anglického jazyka (maximálně 50 bodů). Termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 17. května 2022 v 13:00 hodin ve škole sv. Augustina.

Termín vyhlášení výsledků 2. kola budou zveřejněny na stránkách školy ve večerních hodinách dne 19. května 2022.

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ……………………… max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky.…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ………………………………..max. 50 bodů

Olympiády, soutěže ……………………………………………………………… max. 1 bod

 

V Praze 30. dubna 2022

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina