Zápis MŠ 2023/2024. Výsledky

Aktuality MŠDůležité informaceMateřská školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis MŠ 2023/2024. Výsledky

 

Výsledky zápisu dětí  do MŠ pro školní rok 2023/2024

PŘIJATÉ 

1/23

2/23

3/23

4/23

5/23

7/23

8/23

10/23

12/23

13/23

14/23

15/23

16/23

17/23

18/23

19/23

20/23

21/23

22/23

NEPŘIJATÉ 

6/23

9/23

11/23

Prosím o potvrzeni, že dítě do školky nastoupí do 15.5. 2023 na mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

***

Zápis se uskuteční 11. 5. od 14 do 18 hodin

Předpokládaný počet přijímaných: pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat 16 dětí.

K zápisu pro školní rok 2023/2024 přicházejí pouze: děti narozené v období 01. 09. 2018 – 31. 08. 2020.

Kritéria pro přijímání dětí:

1) Dítě má sourozence ve škole/ce  sv. Augustina (10 bodů)

2) Motivací rodičů. (5 body)

3) Jedná se o dítě zaměstnance organizace zřizované zřizovatelem školy. (10 bodů)

4) Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy:

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky?

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Samostatně používat WC (dítě zásadně bez plen, učitelka menším dětem pomůže při velké potřebě utřít zadeček)

Umýt se, utřít ruce, vyčistit zuby

Umět se samostatně vysmrkat

SAMOSTATNOST V OBLÉKÁNÍ

Samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky, zapínat zipy (učitelka pouze dopomáhá) (3 – leté dítě se samostatně svlékne, oblékne tepláky, pyžamo, obuje bačkory)

SAMOSTATNOST VE STRAVOVÁNÍ

Umět se najíst (jíst lžící a vidličkou, pít z hrnku)

Snažit se o čistotu u stolování

Nová jídla alespoň ochutnávat

RESPEKTOVAT POKYNY DOSPĚLÉHO

Reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání jména

Ochotně chodit za ruku (zejména venku, na schodišti)

Snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech a trpělivě překonávat překážky (nereagovat opakovaně plačtivě nebo zlostně)

Dokončit zadaný úkol (uklízení hraček)

Akceptovat režim činností ve školce (včasný příchod, odpolední spánek – odpočinek atd.)

Respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale také o nich diskutovat

Snažit se vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování (pozdravit, poprosit, poděkovat, odpovědět na otázku)

KOMUNIKACE

Mělo by umět mluvit – srozumitelně vyjadřovat své potřeby (jít na WC, hlásit okamžitě případné „nehody“ a jiné…)

Komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnout.

Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 12. 5. 2023 na webu školy a ve vývěsce školy.

Rozhodnutí

– v případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá

– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

– Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno „rozhodnutí o nepřijetí“.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ sv. Augustina je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v  MŠ.

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Zákon č. 258/2000 Sb. § 50)

V Praze dne 12. 4. 2023

Mgr. P.  Juan Provecho, OSA

Ředitel MŠ, ZŠ a gymnázium  sv. Augustina

Žádost

Poučeni

 

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Setkání ve sv. Dobrotivé 1. a 2. GYMA

   Červen 6 - Červen 7
  2. Slavnost Těla a Krve Páně 2023

   Červen 8 @ 8:00 - 17:00
  3. Fiestas 2023

   Červen 9
  4. První sv. Přijímání

   Červen 18 @ 9:30 - 12:00
  5. Uzavření klasifikace

   Červen 22 @ 8:00 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina