Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2020/2021

Aktuality MŠAugustínekMateřská školaPatriciusSv. MonikaTřídy MŠKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2020/2021

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Zamyslet se a uvědomit si, co znamená, že chodíme do školy, kterou je škola česká, církevní
a augustiniánská.

2* Vyjádření vděčnosti ve škole bude mít následují směry, které se budou promítat do různých oblastí během školního roku:

 1. Vděčnost Bohu
 2. Vděčnost rodinám (sourozencům, rodičům, prarodičům)
 3. Vděčnost spolužákům a přátelům
 4. Vděčnost škole (učitelům a vychovatelům)

 Hodnota roku: Vděčnost

 Poznávací znamení: Děkuji

ZÁŘÍ:

 1. Moje školka – vracíme se po prázdninách do školky (někteří jdou poprvé – třída Augustínek), okolí školky – zahrada a hřiště jako místo na hraní, poznáváme i školu, paní učitelky
  a ostatní pracovníky MŠ i ZŠ, sestry a jejich klášter, bratry augustiniány, denní řád v MŠ, pravidla třídy, učíme se, že ve třídě, na zahradě i v nejbližším okolí školy a na ulici kolem školy, ale ani ve městě na ulici neodhazujeme odpadky, použité papírové kapesníčky, papírky od bonbónů, uklízíme po sobě hračky, lopatičky, bábovičky…
 2. Já a moji kamarádi – navazování kamarádských vztahů, spoluvytváření pravidel pro chování ve skupině a jejich dodržování, pravidla soužití, sociální vztahy ve školce
 3. Moje město – vím, kde bydlím …
 4. Moje vlast – slavíme svátek sv. Václava a seznamujeme se s dějinami naší země, učíme se hymnu, poznáváme vlajku, státní znaky, královské klenoty…
 5. Čteme si z Bible – připravujeme se na nedělní bohoslužbu a přibližujeme si evangelium, které uslyšíme v kostele (zvláště předškoláci), …
 6. Seznamujeme se s hudbou – učíme se hymnu, seznamujeme se se Svatováclavským chorálem, opakujeme známé písničky ke svatým a světicím …
 7. Slavíme svátky svatých

  8. 9. – Narození Panny Marie

16. 9. – sv. Ludmila – den školství

28. 9. – sv. Václav – den české státnosti, hlavní patron České země (návštěva Svatováclavské kaple na Hradčanech, tradiční svatováclavský běh)

8. Připomínáe si významné dny

12. 9. Mezinárodní den míru

V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní (Světový) den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po celém světě.

23. 9. Mezinárodní den neslyšících

Cílem Mezinárodního dne neslyšících je upoutat pozornost na jejich ztížené situaci.
I přes to že se situace postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí denně překonávat spoustu překážek. Například nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité apod., ale naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením.

Plán MŠ na rok 2020-2021 PDF

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. 9. třída konzultace

   Říjen 22 - Říjen 23
  2. 7. třída konzultace

   Říjen 26
  3. Prázdniny

   Říjen 26 - Říjen 27
  4. 7. třída konzultace

   Říjen 27
  5. Statní svátek

   Říjen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina