Řád školní jídelny

Důležité informaceŘády a směrniceUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Řád školní jídelny

Primirest – MŠ, ZŠ a gymnázium sv.  Augustina, Praha 4 – vnitřní řád školní jídelny

Bio hovezi primirest

Nové menu Primirest

Platební brána

Školní jídelna roku 2024

ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNÁ – ŠKOLNÍ  VÝDEJNA „VEČERADLO“

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11:40 do 14:15 hodin.
 2. Žáci přicházejí do jídelny samostatně a spořádaně, nižší ročníky vstupují do objektu školní jídelny v doprovodu výchovných pracovníků. U výdejny žáci dodržují pořadí, ve kterém přišli.
 3. Před jídlem proběhne krátká modlitba a požehnání jídla.
 4. Vyučující, který má ve školní jídelně dozor dohlíží na respektování řádu ŠJ.
 5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 6. Po jídle jsou žáci povinni odnést použité nádobí. Příbor se ukládá do určené nádoby obvyklým způsobem.
 7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Ze stejného důvodu nenosí k jídelním stolům školní aktovky ani jiné objemné předměty.
 8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu – zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
 9. Pravidlem je, že dítě alespoň ochutná předložená jídla ve školní jídelně. Pokud dítě opakovaně odmítne ochutnat jídlo, je možné jej vyloučit ze stravování ve školní jídelně a zákonný zástupce je v tomto případě povinen zajistit stravu pro své dítě sám.
 10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení zbytků stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření k tomu, aby nedošlo ke zranění procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a vysušit.
 11. Dojde-li ve školní jídelně k opaření či jinému poškození žákova zdraví, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy. Ředitel školy provede další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
V Praze dne 1.9.2022
P. Mgr. Juan Provecho, OSA
Ředitel

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina