Nadační fond Adeodatus

UncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Nadační fond Adeodatus

Účelem založení nadačního fondu je finanční a materiální podpora dosahování veřejně prospěšných cílů, jako jsou rozvoj duchovních a kulturních hodnot a tradic, rozvoj výchovy a vzdělání založených na křesťanských hodnotách, tělovýchovy a sportu, pomoc chudým, nemocným, dětem a lidem v dočasné nouzi nebo tíživé životní situaci a ochrana lidských práv, zejména dětí.

K dosažení účelu svého založení nadační fond shromažďuje finanční prostředky na finanční a materiální podporu zejména

 1. Mateřské školy a základní školy sv. Augustina, IČ 71 341 340, zapsané v rejstříku školských právnických osob,  v době vzniku nadačního fondu se sídlem na adrese Praha 4 – Krč, Hornokrčská 709/3, PSČ 140 00, která je tvořena mateřskou školou a základní školou, se záměrem jejího budoucího rozšíření o gymnázium (dále jen “škola”), a to zejména na:
  a)     provoz školy včetně jejího zařízení, nákup nového zařízení;
  b)     podporu investic na dostavbu školy;
  c)     podporu činností souvisejících s provozováním školy, včetně akcí pro veřejnost;
  d)     motivační programy pro pedagogy a jejich osobnostní a odborný růst;
  e)     motivační programy pro žáky při vzdělávacím procesu;
  f)      společenské, kulturní, sportovní a jiné akce pořádané školou.
 2. Augustiniánských škol v tuzemsku i zahraničí a škol v chudých zemích.
  3.  Výchovy a vzdělávání založených na křesťanských hodnotách.
  4. Charitativní a humanitární pomoci (hmotné i nehmotné) chudým, nemocným a lidem v dočasné nouzi nebo tíživé životní situaci, zejména žákům a studentům školy.

Čislo učtu: 270052468/0300

Nadační fond Adeodatus, sídlo Hornokrčská 709/3, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 03753743.

Statut Adeodatus NF

NFVýročni zpráva 2015

NFVýročni zpráva 2016

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Konzultace 4. třída

   Březen 28 @ 13:00 - Březen 29 @ 17:00
  2. Konzultace 5. třída

   Březen 30 @ 13:00
  3. Ředitelské volno

   Duben 3 - Duben 5
  4. Velikonoční prázdniny

   Duben 6 - Duben 10
  5. Zelený čtvrtek

   Duben 6

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina