ŠVP MŠ

Mateřská škola sv. Augustina

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

 Všemi smysly, rozumem a srdcem“

 Motto:

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“

(sv. Augustin)

 

ŠVP MŠ

V Praze dne 1. 9. 2022

Mgr. P.  Juan Provecho, OSA

ředitel

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina