Kdo jsme

Tým našich učitelů a vychovatelů se skládá z profesionálních pracovníků vybíraných dle nejpřísnějších kritérií, aby pomohli rozvíjet děti k všestranným zájmům a k odborným znalostem potřebných v životě.

Juan Provecho

Juan Provecho ředitel školy, učitel Náboženství a ZSV

Jsem řeholník augustinián a pracovat ve škole sv. Augustina je pro mě povolání a zároveň příležitost předávat a dostávat lásku: „Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.“ (sv. Augustin).
Studoval jsem teologii a masovou komunikaci. Pracoval jsem v augustiniánských školách ve Španělsku a v Brazílii. Od roku 2009 se snažím upevnit základy naší první školy v ČR. Zastávám názor, že nejdůležitější, co máme ve škole, jsou lidi: děti, učitelé, rodiče a prarodiče. Považuji školu za velkou rodinu, kde by každý měl najít své místo.
Ve škole se snažím vidět to nejkrásnější, co je v člověku, a zároveň to podporovat. S radostí a nadějí!

juan@skolasvatehoaugustina.cz

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Adéla Brožová, DiS.

Bc. Adéla Brožová, DiS. třídní učitelka MŠ (Augustinek)

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou zaměřenou na předškolní a mimoškolní pedagogiku, uprostřed krásného údolí ve Svatém Janu pod Skalou. Dále jsem pokračovala ve studiu studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V posledních pěti letech jsem působila jako učitelka v mateřské škole se sluchově postiženými dětmi. Pracovat ve školce sv. Augustina vnímám jako příležitost být v prostředí, které vychází z křesťanských hodnot. Je pro mne radostí, stát se průvodcem prvních nejdůležitějších kroků (i roků) dítěte.

Adela@skolasvatehoaugustina.cz

Bc. Anna Procházková

Bc. Anna Procházková třídní učitelka MŠ (Patricius)

Ve škole sv. Augustina s radostí pracuji od roku 2015.
Vystudovala jsem obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě UPOL. Cesta k vysněné profesi byla sice poněkud klikatá (vedla přes živé i mrtvé jazyky, včetně jejich zvukové stránky), ale nakonec jsem konečně zakotvila tam, kam mě to táhlo už od dětství.
Mimo školu (ale i v ní) jsem většinou k vidění s objektivem před obličejem. Hodně se věnuji skautingu a farnosti.

Anna@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Janka Bašárová

Mgr. Janka Bašárová třídní učitelka MŠ (Sv. Monika)

Vystudovala jsem křesťanskou filozofii na Teologické Fakultě TU v Bratislavě. Jsem vdaná a mám 2 děti. Po narození dětí jsem se začala víc zajímat o předškolní vzdělávání. V roce 2013-14 jsem si rozšířila svoje vzdělání o studium předškolní pedagogiky a vychovatelství na Jaboku v Praze. Od roku 2014 pracuji ve Škole sv. Augustina. Ráda trávím čas se svou rodinou, mám ráda hudbu, přírodu a moc ráda cestuji.

janka@skolasvatehoaugustina.cz

 Mgr. Jarmila Madla Chadimová Šmídová

Mgr. Jarmila Madla Chadimová Šmídová asistentka pedagoga MŠ

Vystudovala jsem VŠ v Hradci Králové obor učitelství pro 2. stupeň VV-ČJ.Pak jsem absolovala mnoho různých kurzů a dalšího vzdělání.

Práci s dětmi se věnuji od svých 17. let, kdy jsem poprvé jela na tábor jako praktikantka. Od té doby (s přestávkou, kdy byly mé děti malé) jezdím na tábory dosud.

Všechny mé děti navštěvují školu sv. Augustina a jsou zde velmi spokojené. I díky nim se postupně stále více seznamuji s osobností sv. Augustina. Jeho složitá cesta k poznání Boží velikosti mě oslovuje.

Na škole sv. Augustina mě od prvního setkání fascinovala snaha chválit,  povzbuzovat a ukazovat směr k dalším cílům. Výchova nejen k vzdělání, ale zaměření se i na charakter jedince je mi blízké.

 madla@skolasvatehoaugustina.cz

 

 Mgr. S. Francesca Veronese

Mgr. S. Francesca Veronese učitelka MŠ

Jsem sestra karmelitka a patřím do Institutu sester karmelitek sv. Terezie z Florencie.

Pocházím z italské Verony. Vystudovala jsem v Padově Vysokou školu pedagogickou pro učitelky mateřské školy a před vstupem do kláštera jsem pracovala v mateřské škole ve Veroně. Jako řeholní sestra jsem pak pracovala v naší mateřské škole v Prato v Toskánsku.

V roce 2020 jsem se přestěhovala do Prahy a Otec Juan mně hned dovolil pracovat jako dobrovolnice ve školce sv. Augustina, takže jsem se začala učit češtinu v kurzu, ale i v praxi. Teprve potom jsem nastoupila jako učitelka.

Mám se tady v Praze výborně, jsem velmi spokojená. Poznání další kultury mi rozšiřuje pohled na život a je velmi obohacující, považuji to za Boží dar. Jsem vděčná, že můžu být s dětmi: jejich důvěra a otevřenost mě přivádí blíže k Bohu, jejich zvědavost mě fascinuje. Snažím se, aby se cítily vítány a milovány, protože si myslím, že to je základ pro klidný a sebevědomý růst směrem k životu.

 francesca@skolasvatehoaugustina.cz

 

Tereza Bohunová

Tereza Bohunová asistentka pedagoga MŠ

Jsem absolventem Vyšší odborné školy pedagogické – obor sociální pedagogika. Věřím, že hodnoty a principy Augustiniánské pedagogiky mohou hluboce ovlivnit výuku a vztah k dětem.

 tereza@skolasvatehoaugustina.cz

 

S. Bernarda Kavoňová

S. Bernarda Kavoňová pomocná síla


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Mgr. Věra Běhalová

Mgr. Věra Běhalová třídní učitelka 1. třídy (Tagaste)

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se specializací na matematiku na Masarykově univerzitě v Brně. V Brně jsem 4 roky pracovala na základní škole a vystřídala jsem skoro všechny třídy 1. st. Poté jsem pracovala rok na ZŠ v Praze, a pak odešla na mateřskou dovolenou. S praxí jsem i nadále byla ve spojení díky různým seminářům a záskokům na školách. Sama mám tři děti, takže vidím vzdělávání z pohledu učitele i maminky.
Stát se učitelkou bylo pro mě přirozené rozhodnutí, učit děti mě především baví. Nikdy jsem ani neuvažovala o jiné práci. Interakce s dětmi, jejich svět, nadšení a opravdovost přináší do mé práce radost. Těší mě vzájemné obohacení a kreativnost.
Učím ve škole sv. Augustina protože mě k tomu Bůh povolal. Dostala jsem to jako Jeho veliký dar a každý den za něj Bohu děkuji. Krásně vyjadřuje augustiniánskou pedagogiku její symbol – kniha a srdce. Otevřená kniha ukazující stálou touhu po poznání pravdy, učí nás myslet a vzájemně se sdílet. Srdce, které touží po hloubce a přátelství, je zodpovědné a učí se milovat. Jejich vzájemná propojenost nám stále připomíná důležitost sloučení obou složek: myslet a milovat. Stále hlouběji poznávám augustiniánskou pedagogiku a s velkou vnitřní radostí stále objevuji jak je mi tato pedagogika srdcem blízká a vidím v ní svůj vnitřní ideál.
Budu se těšit na společenství, osobní vztahy, důvěru, otevřenost a vzájemnou spolupráci.

Vera@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Magdaléna Pirunčíková

Mgr. Magdaléna Pirunčíková třídní učitelka 2. třidy (Madaura)

Škola svatého Augustina je pro mě darem a požehnáním.
Těší mě, když děti s radostí, chutí a bez obav chodí do školy.

Magdalena@skolasvatehoaugustina.cz

PaedDr. Zuzana Smékalová

PaedDr. Zuzana Smékalová

Škola sv. Augustina mi vstoupila do života nejen jako matce tří dětí, ale i jako učitelce prvního stupně. Od té doby mě tato škola povzbuzuje v tom, abych své nadšení z učení se předávala dál. Zároveň mě učí, jak přijímat své nedostatky, rozvíjet své dary a také zdolávat těžké překážky.

 zuzana@skolasvatehoaugustina.cz

 

Mgr. Kateřina Ječmenová

Mgr. Kateřina Ječmenová

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK, hned po ukončení studia jsem nastoupila ještě na Filozofickou fakultu UP v Olomouci, kde jsem studovala překlad a tlumočení angličtiny. Na Škole sv. Augustina jsem krátce učila už během studia a ráda jsem se sem od září 2022 vrátila. Snažím se učit tak, aby bylo učivo co nejvíce navázané na realitu, aby děti měly možnost ho rozkrývat samy a aby se u toho učily kriticky uvažovat. Vážím si toho, že škola tu není jen o výuce a výsledcích, ale že také žákům i učitelům poskytuje prostor pro budování dobrých vztahů a celkový rozvoj osobnosti.

katerinaJ@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Renáta Klíčová

Mgr. Renáta Klíčová třídní učitelka 5. třídy (Milán)

Patřím do řeholní společnosti, která se nazývá Společnost sester Ježíšových. Pocházím z Moravy a vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Olomouci, obor učitelství na 1. st. ZŠ a anglický jazyk na 1. st. ZŠ. Práce třídní učitelky na církevní augustiniánské škole mě těší a snažím se, aby si děti vybudovaly dobré a pevné základy pro další osobní, profesní, společenský i duchovní život. Od r. 2011, kdy jsem zde nastoupila, jsem sedm let pracovala jako vychovatelka a učitelka náboženství ve školce, což byla krásná zkušenost a dobrá příprava na současnou práci třídní učitelky na prvním stupni.

Renata@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Iva Janečková

Mgr. Iva Janečková třídní učitelka 6. třídy (Alipius), učitelka ČJ a OV

Vystudovala jsem obor Český jazyk a literatura – učitelství pro střední školy na FF UK v Praze a věnovala jsem se výuce češtiny pro cizince. V momentě, kdy jsem se začala zajímat o možnosti školního vzdělání pro své nejstarší dítě, mi do života vstoupila Škola svatého Augustina – nejprve jako rodiči žáka, poté jako lektorce zájmového kroužku. Důvěra v kvalitu vzdělání a duchovní rozměr školy se nakonec protnuly s mým oborem a začala jsem zde působit jako učitelka češtiny. Mým cílem je zprostředkovat dětem taje i úskalí češtiny tak, aby se v ní bezpečně orientovaly, naučily se kultivovaně komunikovat a pochopily, že znát mateřštinu není jen povinná nutnost, ale také velká síla a radost.

Iva@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Veronika Macounová

Mgr. Veronika Macounová třídní učitelka 7. třídy (Posidius) učitelka Matematiky a zeměpisu

Jmenuji se Veronika Macounová a ve škole svatého Augustina vyučuji zeměpis a matematiku. Zeměpis jsem studovala na Přírodovědecké fakultě, kde mě naučili, že není potřebné přesně lokalizovat každou vesničku na planetě, ale mnohem důležitější je si položit otázku, proč v dané oblasti vůbec někdo chce žít a jaký je asi jeho život. V matematice, podobně jako v zeměpise, se zaměřuji na rozvoj logického myšlení, díky kterému můžeme být ve světě soběstačnější a úspěšnější. Učení mě moc baví, takže se snažím stále vzdělávat, abych se mohla i já posouvat dál.

veronika@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Marcela Skácelová

Mgr. Marcela Skácelová třídní učitelka 8. třídy (Jakub z Viterba) učitelka Informatiky

Ve Škole svatého Augustina vyučuji od roku 2014. Škola se však stala součástí mého života od prvních dnů svého fungování v Praze, původně prostřednictvím mého syna, který se stal jejím žákem, a později i dcery. Svým způsobem tak znám fungování školy z pohledu žáků, učitele i rodiče. Těší mě každý den práce s dětmi v této škole, kterou považuji za velmi kvalitní vzdělávací institut.

Marcela@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Anežka Hošková

Mgr. Anežka Hošková třídní učitelka 9. třídy (Gundisalvo z Lagosu), učitelka D, PŘ a OV

Ve škole  sv. Augustina učím už pár let a stále mě to v téhle škole baví. Jsem vyučující přírodopisu. Snažím se ve svých hodinách předávat praktické informace, např. kterou žábu olizovat a kterou ne. Věřím totiž, že každý si v tomto předmětu může najít zalíbení a sféru, která je mu nejbližší.

Anezka@skolasvatehoaugustina.cz

 

STŘEDNÍ ŠKOLA (GYMA)

Mgr. Kateřina Machulová

Mgr. Kateřina Machulová třídní učitelka 1. GYMA (Klára z Montefalka),učitelka matematiky a chemie

Po maturitě jsem šla studovat VŠCHT (obor chemie), a protože jsem od začátku měla v plánu učit, doplnila jsem si odborné vzdělání také o učitelství chemie a matematiky na PřF JU. Ve svém volném čase se již mnoho let věnuji dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, což je věc, která mě baví a naplňuje. Stejně tak si užívám zapojení do všemožných aktivit pro mládež v rámci (nejen) budějovické diecéze. Minulý rok jsem také absolvovala evangelizační školu modlitby Jeunesse Lumiere,kterou jako projekt „od mladých pro mladé“ založil otec Daniel Ange. Práce s dětmi a mládeží mě tedy provází v různých formách již mnoho let a musím říci, že v ní nacházím stále nové a nové výzvy a překvapení.
Nabídka učit na škole sv. Augustina mě zaujala mj. proto, že se zde ke studentům přistupuje jako k celistvým osobnostem. A tak i když se jako pedagogové snažíme předat studentům co nejvíce znalostí a dovedností, těší mě, že můžeme spolu s nimi prožívat spoustu dalších věcí a že se snažíme, aby naši absolventi odcházeli do dalšího života jako sebevědomí lidé, kteří vědí, že jejich život má smysl, kteří dokáží ocenit přátelství a kteří se v životě neztratí.

katerinam@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. František Kolouch, Ph.D.

Mgr. František Kolouch, Ph.D. třídní učitel 2. GYMA (Tomas z Vilanovy)učitel dějepisu, ZSV

Učitelské profesi, která je mi posláním se věnuji již řadu let. Jsem absolvent Karlovy univerzity a studium jsem ukončil doktorátem na katedře dějin Pedagogické fakulty. Ve výuce dávám důraz na české dějiny, profesně se pak zaměřuji na církevní moderní dějiny. Ty popularizuji i prostřednictvím článků, přednášek a knih.

frantisek@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Angelika Trejbalová

Mgr. Angelika Trejbalová třídní učitelka 3. GYMA (Magdalena z Nagasaki), učitelka angličtiny

Studia na FF MU oboru anglistika a amerikanistika v Brně jsem se věnovala přípravě kurzů angličtiny pro dospělé. Také jsem působila jako lektor a manažer intenzivních jazykových kurzů ve Velké Británii. Mé dcery mě přivedly na myšlenku zorganizovat kurzy i pro malé děti. Zjistila jsem, že práce s dětmi mě naplňuje, a proto jsem přijala nabídku učit na škole sv. Augustina.
V této škole jsem nejvíce nadšena z duchovního rozměru, který je zde viditelný jak mezi kolegy, tak mezi dětmi a rodiči. Vše zaštiťuje pan ředitel, díky němuž zde panuje velmi demokratické společenství, kdy každý má možnost spolurozhodovat o budoucnosti naší školy.
Dětem se snažím angličtinu přiblížit nejen výukou v lavicích, ale hlavně formou projektů, díky kterým hrajeme divadlo, natáčíme filmy nebo vytváříme literárně-výtvarné práce. Věřím totiž, že jazyk je nutné dětem zprostředkovávat nejen z učebnic, ale hlavně pomocí kultury dané země, která je od jazyku neoddělitelná.
Angelika@skolasvatehoaugustina.cz

Ing. Yaneth Rozo, PhD.

Ing. Yaneth Rozo, PhD. třídní učitelka 4. GYMA (Štěpán Bellesini), učitelka španělštiny

Pocházím z města Viotá-Kolumbie, které je známé zejména pěstováním nejjemnější kávy na světě.

Během doktorského studia jsem, soukromě a na CZU (České zemědělské univerzitě), učila španělštinu a, později i na různých jazykových, středních a základních školách jako rodilá mluvčí. Zúčastnila jsem se několika kurzů pro učitelé španělského jazyka.

Učení mě velmi naplňuje a jsem vděčná Bohu, že mi přivedl na tuto školu, kde jsem doslova našla opravdovou soudržnost a rodinné prostředí, kde je každý připraven pomoct druhému a kde děti se učí ctít morální hodnoty, které jsou pro mě velmi důležité. Chci, aby ve mně viděli člověka, který je vždy připraven jim pomáhat a na kterého se mohou se důvěrou obrátit.
Yaneth@skolasvatehoaugustina.cz

DALŠÍ UČITELÉ ŠKOLY

Mgr. Markéta Trešlová

Mgr. Markéta Trešlová učitelka VV, ČJ

Jsem řeholní sestra ze Společnosti sester Ježíšových. Pocházím z Prahy a na pražské pedagogické fakultě UK jsem také vystudovala obor Český jazyk a literatura/Výtvarná výchova. Tento obor byl zahrnut pod studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ. Na olomoucké teologické fakultě UP jsem později absolvovala bakalářský obor Teologické nauky. Ve škole sv. Augustina působím jako učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy. Velmi mě těší, že augustiniánská pedagogika klade důraz na rozměr niternosti a společenství. Osobně vnímám vzdělání srdce jako základ pedagogické činnosti.

smarketa@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Hope Subak-Kaspar

Mgr. Hope Subak-Kaspar učitelka angličtiny

Narodila jsem se a vyrostla jsem v New Yorku, je to velké město, které je mi dodnes blízké. Studovala jsem ruskou literaturu (Columbia University, University of California, Berkeley) a právo (Boalt Hall, University of California). S manželem, který je původně z Prahy, jsme se seznámili v Kalifornii při hodině staroslovenštiny. Při studiu jsem učila dospělé. O vzdělávání dětí jsem se začala zajímat po narození svých dcer.

Jako dítě jsem chodila do školy ráda a tak se snažím předávat svou radost z učení dále. Samozřejmě chci, aby děti, které učím, se naučily všechny potřebné dovednosti. Ale také se snažím, aby přitom rozvíjely své schopnosti pracovat sami i ve skupině, dodržovat pravidla, vnímat sebe i jiné, hrát si, umět vyhrávat i prohrávat.

Na škole sv. Augustina se mi líbí snaha vytvořit společenství, které má společnou víru a hodnoty, ale které respektuje individualitu lidí, kteří jsou jeho součástí.

hope@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Angela Princ

Mgr. Angela Princ učitelka angličtiny

Vystudovala jsem Kansas State University s bakalářským titulem v oboru vzdělávání v cizích jazyku a magisterský titul v oboru francouzský jazyk a literatura se specializaci na akvizici druhého jazyka. Ve Spojených státech jsem učila studenty všech věkových kategorií od základních a středních škol až po vysoké školy. Od přestěhování do Prahy před 16 lety jsem působila jako školitel metodologie pro rodilé mluvčí (TEFL), vyučovala jsem angličtinu jak v soukromých firmách tak i na státních a soukromých školách. Pro Cambridge ESOL jsem působila jako konzultant a vedla jsem workshopy pro vzdělávání učitelů v ČR, SR, Maďarsku, Polsku a Litvě. Mým koníčkem je oblast motivace studentu a jejich angažovanost. S manželem a třemi dětmi jsme aktivními členy kostela sv. Tomáše, kde vedu program náboženské výchovy pro děti v anglické komunitě.

angela@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Michaela Zárubová

Mgr. Michaela Zárubová speciální pedagožka, učitelka výchovy ke zdraví a rodině

Narodila jsem se a žiji v Praze 4. Když jsem navštěvovala Gymnázium Budějovická, netušila jsem, že v budově, okolo které jsem denně jezdila do školy, budu jednou pracovat. Vystudovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Vychovatelství a poté magisterské studium obor Speciální pedagogika a Výchova ke zdraví.

Pracovala jsem 15 let ve firmách zaměřující se na vzdělávání dospělých. Poté jsem působila 6 let jako pedagožka v mateřské škole a doplňovala jsem si vzdělání v oblasti výuky českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Získala jsem kvalifikaci logopedického asistenta. Jako zastupující ředitelku MŠ jsem využila i své znalosti z práce ve vzdělávání dospělých a managementu.

Chtěla bych se podílet na dalším rozvoji škol sv. Augustina, a to v oblasti týkající se zvyšování zdravotní, bezpečnostní a sociální gramotnosti celé výchovně-vzdělávací komunity, spolupracovat při tom se všemi v rámci školního poradenského pracoviště a samozřejmě hlavně učit.

Působím ve škole též jako školní metodička prevence a od tohoto školního roku si prohlubuji kvalifikaci dalším specializačním studiem.

Michaela@skolasvatehoaugustina.cz

 

 

Ing. Martina Borovková

Ing. Martina Borovková učitelka matematiky

Motto:

Pedagogem se člověk nestává pouze na základě dlouholetého studia, nýbrž zejména svobodným rozhodnutím.    

Moje cesta k učitelské profesi nebyla úplně jednoduchá. Akademický titul Ing. prozrazuje, že pedagogické vzdělání jsem si musela dodatečně doplnit.

Po ukončení studia Technické univerzity v Liberci, jsem se od výuky strojového pletení, přes organizování kurzů účetnictví a výpočetní techniky v soukromé firmě, přeorientovala na doučování vlastních i cizích dětí zejména v matematice. Odtud již pak byl jen krůček k mé rekvalifikaci na učitelku matematiky pro druhý a třetí stupeň škol.

Při studiu didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě v rámci programu CŽV jsem se poprvé setkala s Hejného metodou její výuky. Koncept metody i osobní setkání s panem Hejným mě nadchly už z toho důvodu, že jsem se při doučování u dětí mnohokrát setkala s velkými obavami a frustrací z neúspěchu. Příčinou jejich problémů byl mnohdy strohý způsob výkladu, omezený na výčet návodných postupů, které žáci nebyli schopni aplikovat na konkrétní zadání. Dojít ke správnému řešení, tak byla pro ně trochu sázka do loterie… Po několika neúspěších při prověrkách, ztratili motivaci k další práci i potřebnou sebedůvěru.

Hejného metoda nabízí žákům v mnoha ohledech diametrálně odlišný přístup. Na rozdíl od klasické frontální výuky- vychází totiž z touhy žáků nalézat řešení vlastní logickou úvahou. Žáci si sami budují matematická schémata prací ve vhodných prostředích a objevují tak zákonitosti matematiky a její strukturu. Po několika letech výuky tímto způsobem se odvažuji tvrdit, že tento styl práce je pro ně cennou životní zkušeností.

Martina@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Pavel Havlík

Mgr. Pavel Havlík učitel TV

Tělesná výchova je předmět, na který se mají děti těšit, má být zábavný a mají v něm objevit své vlastní schopnosti a dovednosti. Snažím se děti seznámit s řadou nových sportů (např. Kinball), v zimě pořádáme lyžařské kurzy pro co největší počet žáků. Také se zúčastňujeme různých sportovních soutěží.

Pavel@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Karel Mejzlík

Mgr. Karel Mejzlík učitel ŠJ

Jmenuji se Karel Mejzlík. V roce 2008 jsem poznal otce Antonia v kostele sv. Tomáše. Toto setkání změnilo můj život. V roce 2011 mě otec Antonio Rivas pokřtil a v roce 2016 sloužil naši svatební mši, kdy jsem si vzal moji milovanou italskou manželku. Tím pádem už více než 13 let augustiniáni jsou pro mne přátelé a součástí mého života.
Pokud jde o mé vzdělání, v roce 2005 jsem složil státnice na Anglo-American University v oboru “Politics & Society”.
V roce 2014 jsem dokončil kombinované studium na španělské univerzitě UIMP v Santanderu v oboru “Enseñanza de español como lengua extranjera.”
Moji pedagogickou činnost jsem zahájil velmi brzy, když jsem se v roce 2000 stal součástí jazykové školy Avis a začal jsem vyučovat angličtinu v mateřských školkách.
Postupně jsem se orientoval i na výuku dospělých a učil pro velké pražské jazykové školy.
V roce 2010 jsem začal pracovat jako středoškolský profesor španělštiny na Akademickém gymnázium Štěpánská, kde se mi mimo jiné i podařilo zrealizovat mezinárodní projekty s Colegio San Agustín Madrid.
Učení považuji za své poslání a jsem nesmírně rád, že jsem se stal součástí skvělého týmu pod vedením otce Juana.
karel@skolasvatehoaugustina.cz
 Jonatan Gangur

Jonatan Gangur učitel matematiky a Fyziky

jonatan@skolasvatehoaugustina.cz

 Václav Nejedlý

Václav Nejedlý učitel zeměpisu

vaclav@skolasvatehoaugustina.cz

Jose Thomas Fernando

Jose Thomas Fernando učitel AJ a vychovatel

Jako mnoho Indů jsem studoval matematiku, statistiku a počítačový management a pracoval na vedoucích pozicích v Indii, Zairu (Kongo) a České republice. Od roku 1994 jsem zapojen do života v kostele sv. Tomáše.
Před 5 lety jsem začal spolupracovat se školou sv. Augustina a následující rok jsem se zapojil do výuky angličtiny na gymnáziu. Všichni moji studenti jsou s mým způsobem výuky velmi spokojeni a dbám na to, abych se individuálně věnoval schopnostem každého studenta.

Jose@skolasvatehoaugustina.cz

Pavel Koronthály

Pavel Koronthály učitel Latiny a HV. Kariérní poradenství

Jmenuji se Pavel Koronthály. Vystudoval jsem obory latina a religionistika na FF UK, katolickou teologii na KTF UK (licenciát v oboru patristika) a kontrabas na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Ve Škole svatého Augustina učím Latinský jazyk a Hudební výchovu. Ve školství pracuji od roku 2010, učím také na Arcibiskupském gymnáziu. Práce se studenty je pro mě naplňující díky vzájemné komunikaci s dětmi, věřím, že se vzájemně můžeme hodně naučit.

Prostřednictvím předmětu Latinský jazyk se snažím přivést studenty nejen k alespoň základní znalosti tohoto krásného jazyka (a přispět tak mimo jiné ke kultivaci jejich jazykových dovedností), ale také k poznání antické kultury, reálií i literatury, které stojí v základech naší civilizace. Během hodin hudební výchovy se snažím dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření a uvolnění pomocí zpěvu či hry na nástroje, ale také je seznamuji se základy hudební nauky a dějin hudby tak, aby získaly základní znalosti a širší historický a kulturní kontext.

Kromě pedagogické činnosti mám na naší škole na starosti také kariérní poradenství pro studenty gymnázia. Jsem tedy studentům k dispozici, pokud by se mnou chtěli probrat možnosti dalšího studia po maturitě, pokud si nejsou jisti, která škola by pro ně byla vhodná, nebo pokud je zajímá, jak studium na dané škole probíhá. Snažím se také studentům zajistit informace o možnostech studia v zahraničí, o stážích, exkurzích či dnech otevřených dveří různých škol a institucí. Pro tyto potřeby nabízím možnost konzultací. K dispozici jsem vždy v úterý a ve čtvrtek, konkrétní časy jsou upřesněny dle aktuálních možností na nástěnce u mého kabinetu (modré patro).

PavelK@skolasvatehoaugustina.cz

 Mgr. S. Anna Misutková

Mgr. S. Anna Misutková učitelka anglictiny

sanna@skolasvatehoaugustina.cz

 Mgr. Tomáš V. F. Jirsák Havran

Mgr. Tomáš V. F. Jirsák Havran učitel činstiny

Absolvoval jsem v oboru sinologie na Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty University Karlovy. Nebyla původně moje volba, ale jsem za to Bohu velmi vděčný. Obdobně to pak pokračovalo celou moji profesní dráhu: žádné ze zaměstnání, která jsem vykonával, jsem si sám aktivně nehledal, ale pociťuji obrovskou vděčnost za to, co všechno nesmírně zajímavého jsem mohl dělat, zažít, naučit se, poznat. Potkal jsem díky své znalosti Číny a čínštiny velké množství pozoruhodných lidí, míst, oborů, žil jsem sám nebo později s rodinou více než 5 let na různých místech v Číně, pracoval pro nejrůznější zajímavé firmy a instituce a mimo jiné také vyučoval na několika typech škol od čínské MŠ, přes ZŠ, SŠ, soukromé jazykovky, až po čínskou i českou VŠ. Všechno to díky nabídkám, které přišly v pravý čas. A tak jsem se dostal i do naší školy. S otcem Juanem jsem se seznámil před mnoha lety, když jsme s mojí tehdejší snoubenkou hledali velký kostel pro naši svatbu. Po letech jeden z našich čtyř synů nastoupil Božím řízením do 6. třídy Školy svatého Augustina. Otec Juan, kterého jsme do té doby vídali jen sporadicky jednou za pár let, se mě zeptal, jestli bych nechtěl v naší škole vyučovat čínštinu. Chtěl! Považuji to za jeden z nesčetných darů, které mi Bůh připravil. Učit mě velmi obohacuje, nabíjí mě zájem a zvídavost žáků a studentů, od nich a jejich prostřednictvím se neustále něčemu učím. Naše společné poznávání čínštiny a Číny je pro mne (a doufám, že i pro ně) jedno velké krásné vzrušující dobrodružství. Komunitní charakter Školy svatého Augustina nám pro to poskytuje velmi příjemné prostředí a zázemí. Vážím se velmi toho, že mohu být součástí tohoto krásného společenství žáků, studentů, jejich rodin a zaměstnanců školy. Díky Bohu za to!

Havran@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Javier Dominguez

Mgr. Javier Dominguez učitel španělštiny

Jsem diplomovaný pedagog (učitel základní školy) se specializací v hudební nauce na Universitě v Cádizu. Studoval jsem hru na piano na konzervatoři Manuela de Fally (a získal jsem odborný titul). 5 měsíců studoval jsem na Masarykově universitě v Brně díky programu Erasmus a tam to bylo, kdy jsem se zamiloval do naší země. Více než 15 let poskytuju jednotlivé hodiny hry na piano a v různých létech také  jsem učil hodiny španělštiny. Říká se, že neexistuje nic, co by ho dělalo šťastnějším, než učit se zábavou své studenty, se snahou vytvářet vždy studijní látku podle individuálních potřeb studenta.

Javier@skolasvatehoaugustina.cz

PhDr. Eva Břečková Chalupová

PhDr. Eva Břečková Chalupová školní psycholog a učitelka ZSV

psycholog@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Petra Švecová

Mgr. Petra Švecová učitelka ČJ a knihovnice

Vystudovala jsem češtinu a němčinu na FF MU v Brně. Pracovala jsem jako redaktorka, překladatelka, knihovnice a lektorka. Během rodičovské jsem začala učit také cizojazyčné děti. V současnosti působím ve škole jako asistentka pedagoga a pomáhám dětem především s češtinou.
Velmi mě těší otevřenost naší školy, schopnost a snaha hledat a poskytovat dětem podporu nejen při vzdělávání jako takovém, ale i při rozvoji jejich osobnosti. Je pro mě obohacující být součástí procesu utváření lidskosti a hledání Boha v každodenním, zdánlivě malém školním dění.

knihovna@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Lada Mladá

Mgr. Lada Mladá učitelka

Jmenuji se Lada Mladá, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň se specializací na hudební výchovu. Této škole předcházelo studium Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, taktéž se specializací na hudební výchovu. Zároveň se základní a střední školou jsem absolvovala I. a II. stupeň základního studia hry na klavír, dále pak I. stupeň oboru sólový zpěv.
Učitelství je pro mě více posláním než jen pouhou prací, snažím se do něj vkládat to nejlepší, co v sobě mám. Dětem se snažím být partnerem, nabízím jim učivo, ale objevování nechávám co nejvíce na nich. Aktivizuji, motivuji a nabízím činnosti tak, aby děti přirozeně uspokojily svou touhu po poznání.

Škola sv. Augustina nabízí dětem úžasný start do života, což je dáno principy vycházejícími z augustiniánské pedagogiky, na kterých škola stojí a já s nimi souzním – láska, důvěra, úcta, zodpovědnost. Ve škole je dobrý a spolupracující kolektiv učitelů. Panuje tu bezpečná a klidná atmosféra, ve které se děti nemusí obávat chyby. (Nejen) pro tyto důvody jsem chtěla být učitelem ve škole sv. Augustina.
Chci být pro Vaše děti dobrým průvodcem, přítelem a rádcem. Chci, aby Vaše děti měly z objevování radost. Chci, aby se Vaše děti na život ve škole pouze nepřipravovaly, ale aby ho se spolužáky a se mnou plně žily…a k tomu mi dopomáhej Bůh.

Lada@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Markéta Černá

Mgr. Markéta Černá učitelka

Jsem absolventkou Karlovy univerzity v Praze, oboru Učitelství pro střední školy se specializací na český jazyk a základy společenských věd. Současně jsem vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Považuji si možnosti učit na augustiniánské škole, v příjemném pracovním prostředí, přátelském kolektivu, kde se těšíme vzájemné důvěře. Vedle nezbytného vzdělání usiluji o správné chování žáků, jejich všeobecný přehled, rozvoj přirozeného talentu a schopnost v životě obstát. Ve volném čase se věnuji cestování, cykloturistice a nejrůznějším kulturním aktivitám.
Předměty český jazyk, občanská výchova, zeměpis.

Marketa@skolasvatehoaugustina.cz

PhDr. Mgr. Klára Šleglová

PhDr. Mgr. Klára Šleglová učitelka

Jmenuji se Klára Šleglová a vystudovala jsem Učitelství 1. stupně a Speciální pedagogiku, obojí na PedF UK v Praze. Ve škole sv. Augustina pracuji moc ráda, protože věřím, že hodnoty a výchova srdce jsou vedle klasického školního učení nesmírně důležité. Baví mě dětská tvořivost a při vyučování se snažím klást důraz na rozvoj samostatného kritického myšlení. Mou srdeční záležitostí je didaktika matematiky a mým přáním je zprostředkovat lásku k objevování (matematického) světa dětem.

Momentálně jsem na rodičovské doma s dětmi. Potkat mě můžete při setkáních Školy rodičů nebo kolem školního sborečku.
Klara@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Irena Loughlin

Mgr. Irena Loughlin učitelka

Vystudovala jsem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Při studiu VŠ jsem využila možností stáží v zahraničí. Nejprve jsem studovala KPH Edith Stein v Rakousku, kde jsem jednou týdně docházela do Volksschule Mötz. Druhá pracovní stáž mě zavedla do Anglie – Manchestru, zde jsem pracovala jako učitelka českého jazyka pro děti od 2 do 10 let.
Zkušenosti s dětmi jsem dále získávala jako vedoucí příměstského tábora Školička Lasička nebo jako animator dětského klubu pro cestovní kanceláře v Řecku, Bulharsku, dále hlídáním dětí přímo v rodinách jako au-pair v UK. Rok jsem pracovala v pozici asistenta pedagoga nevidomé dívky v MŠ Darkovice a také dva roky jako učitelka v předškolní třídě CMŠ Srdíčko v Praze.
Do Základní školy sv. Augustina jsem se dostala již jako studentka posledního ročníku na univerzitě. Tehdy jsem hledala školu, která je rodinného charakteru a nabízí něco navíc…a to navíc jsou hodnoty sebepoznání, poznání světa a Boha, ale také otevřeného společenství. Jsem přesvědčena, že tyto hodnoty jsou s láskou předávány dětem ve škole sv. Augustina a škola všechny mé předpoklady naplňuje.
Irena@skolasvatehoaugustina.cz

Bc. Aneta Korcová

Bc. Aneta Korcová učitelka matematiky

Věřím tomu, že matematika je tak široká vědní disciplína, že si v ní každý žák může najít oblast, která ho bude bavit, ať už je to počítání, logické úvahy a hry nebo geometrie. Líbí se mi konstruktivistický přístup Hejného metody, která dbá především na porozumění látce. Hodiny ráda vedu pestře a snažím se žáky zapojovat do výuky co nejvíce – diskuze, skupinové práce či výukové hry jsou běžnou součástí výuky. Hned od prvního dne na škole svatého Augustina vnímám zdejší příjemnou atmosféru, která je základem pro jakoukoli cestu za poznáním. Jsem vděčná, že mohu učit právě tady.

Aneta@skolasvatehoaugustina.cz


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Mgr. Radka Havlíková

Mgr. Radka Havlíková vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga

Snažím se, aby pro děti byla školní družina místem aktivního odpočinku, setkávání, navazování nových přátelství a pomoci druhým.

Radka@skolasvatehoaugustina.cz

 

Růžena Neubauerová

Růžena Neubauerová vychovatelka školní družiny

Ve škole sv. Augustína pracuji jako vychovatelka. Jsem ráda, že mohu pracovat s dětmi, mezi rodiči je dobrá komunikace. Dětem se snažím přiblížit ruční práce a snahu navazování přátelství a pomoci druhým.

Ruzena@skolasvatehoaugustina.cz

Alžběta Novotná

Alžběta Novotná vychovatelka školní družiny


 

DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 Eva Bartoňová

Eva Bartoňová metodik vyuky

V šesti letech jsem se s příchodem do první třídy (díky paní učitelce Pavle Stračovské) rozhodla, že určitě není lepší povolání, než být učitelkou. V tom mě utvrzovali další a další mí výborní učitelé (a ti méně skvělí mi zase ukazovali, jaký by učitel být neměl, což bylo také velmi poučné). Střední pedagogická škola i pedagogická fakulta mě od mého cíle neodradily a vrchovatě jsem v kantorském povolání našla všechno, co mě baví:
svět kolem mě, věci, příroda, lidé se svou různorodostí, jejich vztahy, politické dění, přijímání odpovědnosti za výchovu a výuku svěřenců, osobní pronikání (aspoň trochu) do různých zajímavých odborných profesí, kulturní dění a tvořivost všeho druhu, sport, seznamování se s jinými zeměmi, jazyky, historií i kulturou, rozmanitá organizátorská činnost, možnost uplatňování hravosti a fantazie, které jsou mi bytostně vlastní a mnoho dalšího…
To vše jsem mohla zažívat a provozovat při své práci na všech stupních našeho školství na pozici vyučující, ředitele školy, v metodických a inspekčních funkcích v oboru pedagogiky i při zakládání nových typů vzdělávání (církevní školství, domácí vzdělávání, vzdělávání katechetů) a nyní také i ve škole sv. Augustina.

Evab@skolasvatehoaugustina.cz

Mgr. Ivan Dyba

Mgr. Ivan Dyba administrativní pracovník

Jmenuji se Ivan Dyba, vystudoval jsem tehdejší Univerzitu J.E. Purkyně (nynější Masarykovu Univerzitu), obor základní geologie, geochemie a ložisková geologie, získal jsem titul Mgr.
Vzdělání chápu jako neustálé snažení se dopátrat se pravdy, nových poznatků, rozšiřovat své obzory, posouvat vědění dopředu. Pomáhá nám efektivněji pracovat, lépe se orientovat v současném světě.
Moje práce ve Škole sv. Augustina mě velice naplňuje, nejen svým obsahem, ale i kontaktem se svými kolegy a kolegyněmi, s žáky, jejich rodiči a prarodiči. Cítím se užitečným, moje práce má smysl, je různorodá, je prodchnutá Božím slovem, Boží přítomností, nadčasovostí. Vždy budu děkovat Bohu i jemu, že jsem se do této školy dostal a mohu v ní pracovat.

Ivan@skolasvatehoaugustina.cz

Ladislav Chochola

Ladislav Chochola školník


 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina