Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2023/2024

Aktuality MŠAugustínekMateřská školaPatriciusSv. MonikaTřídy MŠKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán MŠ SV. AUGUSTINA na šk. rok 2023/2024

 Hodnota roku: Odvaha

 Poznávací znamení: „Poznávat se, přijímat se, překonávat se“

 

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Pracovat tak, aby si všichni – žáci, učitelé, zaměstnanci – toto roční předznamenání vzali za své, poznávali sebe sama, přijímali se a s odvahou se učili překonávat každodenní překážky s vědomím, že překonávání nedostatků a nepříjemností dopomáhá k růstu osobnosti a činí ji lepší a kvalitnější.

2* Podporovat fyzické, duchovní, sociální a duševní zdraví.

3* Vychovávat k tichosti a uvědomělému naslouchání.

 

ŘÍJEN:

 1. Podzim – barvy a znaky podzimu, těšíme se na „drakiádu“ – vyrábíme a pouštíme papírové draky spolu se svými rodiči a sourozenci, povídáme si, jaké je počasí na podzim, co se stane s přírodou, se stromy, seznamujeme se s pranostikami a rčeními o podzimu…
 2. Ekosystémy „POLE A ZAHRADA“ – rostliny, květiny, stromy, plody, sklizeň a dožínky, …
 3. Zdravá výživa, kultura stolování, základní hygienické návyky a sebeobsluha.
 4. Ekologie – žijeme ve svém městě a přispíváme k jeho čistotě – třídění odpadu
 5. Čteme si z Bible – O stvoření světa, podobenství o fíkovníku, o koukolu, o liliích, nedělní evangelium přizpůsobené dětskému chápání (příprava na nedělní mše svaté pro předškoláky), …
 6. Seznamujeme se s hudbou – klasika: Sergej Prokofjev – Péťa a vlk, písničky o zvířátkách…
 7. Slavíme svátky svatých

2. 10. – sv. andělů strážných
4. 10. – sv. František z Assisi
7. 10. – Panny Marie růžencové

7. Připomínáme si významné dny

4. 10. Mezinárodní den zvířat

Tento den, kdy zemřel roku 1226 františkánský mnich sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, se stanovil jako Mezinárodní den zvířat. Každý „páníček“ by si měl uvědomit péči o svého mazlíčka, jako je například strava a pohyb, a hlavně by se měl zamyslit, zda si zvíře vůbec má pořídit a zda mu může věnovat dostatek času a péče.
Oči jsou pro nás velice důležitým smyslovým orgánem, i proto bychom neměli opomenout Světový den zraku. V tento den si připomínáme problémy se zrakovými vadami jako je např. slepota či různé poruchy vidění a oční nemoci. Moderní medicína, která je i v ČR již dokáže většinu očních vad vyléčit.

15.10. Den bílé hole

Mezinárodní den bílé hole je dnem, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace, prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit podvědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé.

20. 10. Den stromů

Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret apod. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka…

 

Plán MŠ na rok 2022-2023 PDF

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina