Zápis do mateřské školy 2017/2018

AktualityMateřská školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do mateřské školy 2017/2018

MŠ 2017/2018

Výsledky zápisu do 2017

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, zveřejněním seznamu (u vchodu Mateřské školy a na webu školy) se považují rozhodnutí za oznámená. (Prosíme rodiče, aby do 20.5.2017 potvrdili na mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz , že dítě do MŠ nastupuje).
Rozhodnutí o nepřijetí bude k vyzvednutí v budově Základní školy sv. Augustina od 18.5.2017 do 30.5.2017, kam si pro ně zákonní zástupci dítěte osobně přijdou.

KRITÉRIA přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Kdy je dítě připravené na vstup do mateřské školy sv. Augustina

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Materiál pro Předškolní vzdělávání, čj.MSMT-9482/2012-22

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina