Informace

Gymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace

Gymnázium sv. Augustina je církevní čtyřleté gymnázium pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.

Cílová skupina

Každé naše zařízení (čtyřleté gymnázium, mateřská škola a základní škola  ) je určeno pro všechny zájemce odpovídající věkové skupiny, kteří jsou připraveni dodržovat stanovená pravidla, chtějí být spolu, rádi se učí a tvoří, chtějí objevovat nové myšlenky, pomáhat druhým lidem a hlavně touží „být každý den o trochu lepší“. Jsme určeni všem, kteří si přejí vytvářet bezpečné a podporující společenství a žít smysluplný a odpovědný život uprostřed druhých lidí a být platnými a samostatně myslícími občany.

Čtyřleté gymnázium

Čtyřleté gymnázium chce být školou pro absolventy devátých tříd základní školy, kteří se projevují jako nadprůměrně duševně čilí, chtějí se učit a jsou plní fantazie, kteří se umějí učit rychle a cílevědomě, mají dobrou paměť, rádi se zejména samostatně a vytrvale zabývají myšlenkovými a tvořivými úkoly a ve všem vykazují připravenost brát na sebe úsilí, které od nich vzdělávání na gymnáziu vyžaduje. Žáci, kteří budou navštěvovat gymnázium, musí být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom nezbytně důležitá lidská ohleduplnost, sounáležitost a vysoká mravní úroveň.

Osobnostní profil absolventa

Vzdělávání na gymnáziu, mateřské škole a základní škole sv. Augustina směřuje k tomu, aby absolvent  -všech typů a stupňů vzdělávání přiměřeně svému věku, vrozeným dispozicím, délce a typu absolvovaného vzdělávání – byl člověkem, který nachází a uskutečňuje své poslání v souladu se svými dary a vlohami, které ke svému poslání dostal, v souladu s potřebou místa, času a společnosti, ve které žije.  Je zároveň ovlivňován učením sv. Augustina

Absolvent augustiniánského gymnázia má být:

°         Lidský a chápavý

°         Vyvážený a umírněný

°         Svobodný a zodpovědný

°         Pokorný a přijímající

°         Vnitřní a přemýšlivý

°         Upřímný a průzračný

°         Pozorný a ochotný

°         Statečný a snaživý

°         Přátelský a společenský

°         Kritický a zodpovědný

°         Otevřený k transcendenci

Základní údaje: Gymnázium sv. Augustina,

Zaměření studia:

Všeobecné s rozšířenou výukou jazyků. Klíčovými předměty jsou český jazyk, matematika, cizí jazyky (ŠJ a AJ)  Výuka rozšířena o povinný předmět náboženství. Studijní program je doplněný o projekt rozvoje klíčových kompetencí všech členů školního společenství.

Kapacita školy:

100 žáků, 4 třídy po 25 žácích. Tato kapacita zjišťuje škole rodinnou atmosféru, osobní přístup všech pedagogů, zamezuje anonymitě žáků a vytváří předpoklady pro bezpečné prostředí nutně potřebné pro rozvoj osobnosti žáka.

Charakteristika žáků:

Studium je určeno pro nadané absolventy 9. ročníků ZŠ, kteří mají zájem se kvalitně připravit pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách všech směrů a současně komplexně rozvíjet svoji osobnost – inteligenci kognitivní, kreativní, emoční, sociální i spirituální. Studium je určeno žákům, kteří chtějí objevovat smysl a směr svého života a respektují základní křesťanské hodnoty a křesťanský životní styl.

Personální zabezpečení výuky a vedení školy

Výuka je zabezpečena kvalifikovanými a aprobovanými středoškolskými učiteli (kvalifikovanými dle § 9 zákona č. 563/2004 Sb ve smyslu novely č. 197/2014 Sb. účinná od 1.1.2015.)

Rodilí mluvčí se podílejí na výuce konverzací v anglickém a španělském jazyku.

Ve škole působí školní kaplan.

Žákům jsou k dispozici odborníci různých vědních oborů, kteří pomáhají při tvorbě základů profesního zaměření.

Prostorové zabezpečení výuky: 

Škola má nově rekonstruovanou budovu v Praze 4, v které jsou k dispozici:

4 kmenové učebny, jazyková laboratoř, chemická laboratoř s klimatizací, 2 odborné učebny pro výuku IVT s klimatizací, odborná učebna pro výuku fyziky, ZSV, biologie, českého jazyka a hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu a výtvarné výchovy, studovna se školní knihovnou, informační centrum, školní kuchyně a jídelna. Součástí školy jsou i tělocvičny. Samozřejmou součástí školy je školní kaple.

Pro své aktivity – především pro účely letních aktivit – škola využívá rozlehlé prostory kláštera ve sv. Dobrotivé /Zaječově, jejímž majitelem jsou augustiniáni.

Více informace: skola@skolasvatehoaugustina.cz

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. První sv. přijímání

   Červen 13
  2. Klasifikační rada

   Červen 24
  3. Tábor ZŠ

   Červen 25 - Červen 27
  4. Tábor MŠ

   Červen 27 - Červen 29
  5. Vysvědčení

   Červen 30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina