Duchovní program ve školním roce 2018/2019

DokumentyKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program ve školním roce 2018/2019

Konkrétní zaměření školního roku 2018/2019

Trpělivost, která je základem vytrvalosti, naslouchání a brání povrchnosti, ukvapeným závěrům a činům. Učíme se čekat / bez dodatku/. Uklidnění a ztišení jako prostředky, abychom se sami lépe poznali, poznali druhé a Boha

Motto roku:   Trpělivost je i moje ctnost!

Každý se bude moci cítit v naší škole milovaný a radostný, pokud si i tuto důležitost vlastnost opravdu přisvojíme.

Cíle školy v tomto školním roce:

1* Láska. Neočekáváme plody své práce okamžitě, ale učíme se být trpěliví

2* Důvěra. Společnými silami se snažíme najít nejlepší cestu k řešení problému.

3* Úcta. S úctou nasloucháme názoru druhého.

4* Zodpovědnost. Jdeme příkladem.

5*Připravujeme školu na otevřeni gymnázia.

6.* Zviditelníme školu: reklama

DPS20182019

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina