Zápis MŠ 2021/2022

Důležité informaceMateřská školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis MŠ 2021/2022
 
Výsledky zápisu dětí do MŠ sv. Augustina ve školním roce 2021-2022
PŘIJATÉ NEPŘIJATÉ
1/21 3/21
2/21 13/21
4/21 14/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
15/21
16/21
17 /21
18/21
19/21
 

 

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022,

V rozhodnutí o konání zápisu a v kritériích pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 byly na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením vyhlášeným MŠMT provedeny změny;

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Od 10.5.2021 do 14.5.2021.

Předpokládaný počet přijímaných: pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat 16 děti.

K zápisu pro školní rok 2021/2022 přicházejí pouze:

 1. děti narozené v období 01. 09. 2017 – 31. 08. 2018,

 Zápis na církevní MŠ sv. Augustina bude probíhat elektronicky.

Stáhněte si formulář “žádost” a “poučení”, vyplňte ho a jedním ze 2. způsoby doručte do školy. Toto vše vykonejte mezi 10. a 14. 5.2021

 1. scan poslat přes datovou schránku školy (6ugmbyx)
 2. předat osobně ve škole ( Po-Pá 08:30-15:30)

Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců není u zápisu povolena.

Po obdržení Vás obratem informuji o přijetí žádosti. V případě dotazů piště na skola@skolasvatehoaugustina.cz nebo volejte 602684538.

Kritéria pro přijímání dětí:

1) Dítě má sourozence ve škole/ce  sv. Augustina (10 bodů)

2) Motivační dopis rodičů. (5 body)

3) Jedná se o dítě zaměstnance organizace zřizované zřizovatelem školy. (10 bodů)

4) Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 15. 5. 2021 na webu školy a ve vývěsce školy.

Rozhodnutí

– v případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá

– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

– Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno „rozhodnutí o nepřijetí“.

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ sv. Augustina je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ředitel mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v  MŠ.

b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Zákon č. 258/2000 Sb. § 50)

 

V Praze dne 7. 4. 2021

Mgr. P.  Juan Provecho, OSA

Ředitel MŠ, ZŠ a gymnázium  sv. Augustina

Žádost

Poučeni

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. První sv. přijímání

   Červen 13
  2. Klasifikační rada

   Červen 24
  3. Tábor ZŠ

   Červen 25 - Červen 27
  4. Tábor MŠ

   Červen 27 - Červen 29
  5. Vysvědčení

   Červen 30

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina