Kdo byl Bl. Štěpán Bellesiniho?

4. GYMA. Třída Štěpána BellesiníhoKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdo byl Bl. Štěpán Bellesiniho?

Narodil se 25. listopadu 1774 v Tridentu. Poprvé přistoupil ke sv. přijímání, když mu bylo sedm let, což bylo v té době nezvyklé. Vstoupil k augustiniánům-poustevníkům a studoval v Bologni. Revoluční francouzské vojsko obsadilo město a Štěpán se musel vrátit domů do Tridenta, kde založil školu a spravoval ji až do roku 1817. Věnoval se hlavně výchově chudých dětí. Po nějaký čas byl inspektorem školství, ale zase se vrátil do svého řádu. Rakouské úřady mu to měly za zlé, že znovu nenastoupil jako inspektor. Když se nevrátil, zbavili jej úřadu i státního občanství. Působil poté v duchovní správě jako kazatel.
Později jej ustanovili novicmistrem v Genazzanu, kde je obraz Matky dobré rady. Působil tam i v duchovní správě. Když ve městě vypukl tyfus, ošetřoval nemocné, nakazil se a zemřel 2. února 1840. Za blahoslaveného jej prohlásil papež Pius X. roku 1904.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina