Škola sv. Augustina - Praha 4

Tel: 602301903 (ZŠ) - 725464504 (MŠ) - 602684538 (ředitel)  
 
skola@skolasvatehoaugustina.cz                       Video školyRadostné prázdniny!

Summer School 2016. Fotky 1
Časopis Augustinek. Léto 2016Letní škola Kasiciako 2016

  • nabízíme kompletní prázdninové vyžití pro Vaše dětí
  • zábavný celodenní letní program již od 4. července do 31. července 
  • program je veden v češtině  pod dozorem odborných pedagogů.
  • 4 týdny plné her, výletů, soutěží, tvořivýc h aktivit a překvapení pod vedením odborných pedagogů.
  • tématické rozložení jednotlivých výukových týdnů. Program bude zážitkově vzdělávací, umělecky laděný.
  • intenzivní všestranně vzdělávací program pomocí dialogu, her, básniček, písniček atd.
  • program otevřen i dětem z jiných MŠ než MŠ sv. Augustina. Minmálně 10 dětí!
    program je pro děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé (kopie potvrzení od lékaře)
  • pro děti od 3 do 6 let

Více informace a přihlášky


*Inspekční zpráva ČSI 2016*

Fotky Fiestas 2016

Fotky tábor MŠ 2016

Fotky tábor ZŠ 2016Ze života školy:

20.5. Setkání maminek. Oslava dne matek ve škole. Od 16:00 do 18:00 hodin. Můžete se těšit na velmi zajímavý program: sport, hry, vyrábění, líčení, atd. Fotky

26.5. Mše svatá a průvod: "Boží Tělo" v 09:30 hodin. Fotky

1.6. Ve středu 1. června 2016 se naše školní družina zúčastní literárního festivalu Děti, čtete?, který se bude konat na Kampě (Praha 1). Tento den se již nekonají ve škole kroužky, ale naopak se slaví den dětí. Rádi bychom se proto s dětmi vydali na tuto zajímavou akci, která je navíc spojena s podporou čtenářství. Vyjeli bychom proto hned po obědě, tedy nejpozději ve 14 hodin.

2.6. Den stepu v 16,30 v jidelně školy. Děti, které navštěvují náš stepařský kroužek, předvedou, co se za školní rok naučily, zastepují i hosté ze dvou jiných pražských stepařských škol a dovíte se, proč v květnu po celém světě slavíme Mezinárodní den stepu.Fotky a video

3.6. Sběr hliníku.

* Pouť do Říma 5. třídy (Milán). Fotky 1 a 2

*Letní škola "Kasiciako" 2016. Informace zde

* Projekt:"Knihovna 2016

K čtení:

V RODINĚ NEEXISTUJÍ SLUHOVÉ: „Dobré vychování“ je ta nejjednodušší, nejprostší a nejzapomenutější ze všech ctností, ale zároveň je základem všech ostatních. (Číst dál)

 RODIČE

DOMA SE UČÍ:

zdravit, poděkovat, být čistotný, být dochvilný, být slušný, správně mluvit, nemluvit sprostě, hrubě, nenadávat, respektovat bližní, být solidární, jíst se zavřenými ústy, nekrást, nelhat, dávat pozor na své a cizí věci, být pořádný.

VE ŠKOLE SE UČÍ:

matematika, čeština, přírodní vědy, společenské vědy, angličtina, geometrie a posilují se hodnoty, které otcové a matky vštípili svým dětem.

José Mujica


Konkrétní zaměření školního roku 2015/2016  

Motto roku:

  Přidej lásku věcem, které děláš a věci budou mít smysl. Odstraň lásku a věci se znovu stanou prázdnými.“  (Sv. Augustin)

„Když já se snažím být dobrý, škola bude lepší a svět krásnější“  

Symbol roku: svět -zeměkoule- ( symbol místa, kde bydlíme a kam patříme. Za svět máme i zodpovědnost)

Cíle školy v tomto školním roce:

 1* Snažit se být „dobrý“ („zlo přemáhat dobrem“.  Odstranit chovaní typu  „ on to také  dělal a proto já také“)  
2* Uvědomit se, že když já se snažím být dobrý, škola  bude lepší a svět je lepší místo pro všechny
 
3* Zájem o svět: encyklika „Laudato si“ papeže Františka ( výchova ke správnému a odpovědnému vztahu ke světu)

4* Prožívat radost z odpuštění (dávám a přijímám):  Rok milosrdenství.
 
5*Pracujeme na zakotvení školy (poslední rok prvního stupeň) a chystáme se na pokračování školy otevřením  gymnaziálního  stupně

 Více

 


Škola 2015/2016

* Školní družina je otevřená od 7:30 hod. do 16:45 hod. V družině se snažíme vést děti k tvořivosti, spolupráci a smysluplnému odpočinku. Přihláška

* Kroužky probíhají každé úterý a středu odpoledne. Příspěvek 2000 Kč za školní rok (za jeden kroužek). Seznam

* Financování školy. Doporučený měsíční příspěvek v ZŠ činí 1000 Kč, v MŠ 2500 Kč. Zaplacené na dvou splátkách: první do 15.12. a druhá do 1.6. na účet č.: 2540558389/0800

*
Mše sv. je radostné setkání s Bohem. Děti jsou k tomu vedeny. V tomto školním roce budeme sloužit mše sv. i pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin v kapli  ve škole.

* Růženec Modlitba růžence proběhne každý pátek od 08:00 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, prarodiče i pŕátele školy.

*Jazyky pro rodiče - rodiče dětí ze školy mohou (1x týdně) zdarma navštěvovat  kurz španělského i anglického jazyka s rodilým mluvčím.

*Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé - příležitost setkat se s přáteli v přírodě a něco originálního tvořit.

*
Kontakt s psychologem - škola má psychologa, který pracuje s dětmi i jejich rodinami. Škola nabízí také poradenství a duchovní doprovázení.

*
Svátek školy (Fiestas)
- slaví se vždy 2. víkend v červnu a je příležitostí k radostnému setkání celé školní rodiny. 

Postní projekty

* Ve čtvrtek 10.3.: setkání budoucích prvňáčků a jejich rodiců. Fotky zde

* V pátek 11.3. nás čeká "pečení" misijních koláčků. Fotky zde

* Setkání prarodičů v klášteře sv.Tomáše v sobotu 12.3.2016 od 10:30 do 14:00 hodin.

* V neděli od 16:30 křížová cesta v kostele sv. Tomáše, po ní prodej misijiních koláčů. Fotky zde.

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Velikonce.pdf439.04 KB
Výsledky zápisu do 2016.pdf360.22 KB
tabor16informaceRodice.pdf637.32 KB
augustinek-prazdniny2016.pdf1.99 MB