Škola sv. Augustina - Praha 4

Tel: 602301903 (ZŠ) -734692711 (ŠD) - 725464504 (MŠ) - 602684538 (ředitel)  
 skola@skolasvatehoaugustina.cz                       Video školy

Hezké prázdniny!

Nový školní web už od 28.8.2017

Školní rok 2017/2018
Organizace školního roku 2017/2018
Kroužky

Rozvrh 2017/18


Summer School 2017.
1.-4. den.
5. den
6. den
7. a 8. den
9. 10. a 11. den
12. den


Tábor MŠ


Tábor ZŠ 2017
Vysvědčení  2017

Fiestas 2017. Fotky a videa


Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ zde

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017 - porovnání celostátních výsledků a Školy sv. Augustina

Kategorie Cvrček (2. + 3. třída)

celostátní průměrný bodový zisk:  34,94

Kartágo (2. třída): prům. bodový zisk: 41,00

Madaura (3. třída): prům. bodový zisk: 56,24

Kategorie Klokánek (4. + 5. třída)

celostátní průměrný bodový zisk:  56,37

Řím (4. třída): prům. bodový zisk: 62,47

Milán (5. třída): prům. bodový zisk: 79,79

Kategorie Benjamín (6. + 7. třída)

celostátní průměrný bodový zisk:  49,35

Alipius (6. třída): prům. bodový zisk: 59,89


Summer school 2017

Letní školka „ Kasiciako“10.7.2017-28.7. 2017


Ze života školy

Den matek slavíme ve škole ve čtvrtek 25.5 od 16:30 do 19:00. Máme připraven pro maminky krásný program: duchovní, sportovní, estetický, vyrábějící atd. Program začíná mší sv. v 16:30. Fotky zde

Duhové srdce 2017. Fotky

Školní ples 2017. Fotky

Výlet do Mníšku pod Brdy - Madaura & Řím

Hokejsta David Koči ve škole. Fotky

Křížová cesta: kostel sv. Tomáše v neděle 2. 4. 2017 v 17:30 hodin. Fotky  a video

Fotky ze setkání tatínků 21.3.2017 zde

Popeleční středa 1.3. Fotky

Maškarní ples. Fotky

Alipius (6. třída) v ČT. Fotky
Vysvědčení ZŠ sv. Augustina. Fotky
Vysvědčení MŠ sv. Augustina. Fotky


Římsko-milánské hory 14. - 19. 1.

Hory: 3. a 6. třída. Zprávy


Pravidla školy 2016/2017
Tagaste - 1. třída

1. Snažím se kamarádit s každým ve třídě
2. Dávám pozor
3.Hlásím se o slovo (nevykřikuji)
4.Mám půlmetrový hlas (nekřičím)
5. Chodím pomalu (po třídě a po škole neběhám)

Madaura- 2. třída 

Cíle:

1. Chceme mít krásnou a bezpečnou školu.
2. Chceme pracovat v klidu.
3. O přestávce chceme odpočívat.
4. Chceme se něco nového naučit.
5. Chceme být kamarádi.

Kartágo- 3. třída

Srdcem ke zdvořilosti  -budeme o zdvořilosti přemýšlet

1. budeme se snažit porozumět ostatním
2. věřit v pomoc Boží
3. prospívat všem
4. vážit si rodiče
5. budeme trpěliví
6. usilovně pracovat - učit se
7. budeme se mít rádi
8 omluvíme se

Všechny cesty vnímat srdcem a uskutečňovat je.

Pravidla třídy:

1. Zdravíme, prosíme a děkujeme.
2. Celou hodinu se snažíme být pozorní.
3. Hlásíme se.
4. Denně se připravujeme do školy a čteme

Řím: - 4. třída

1. Děkovat, prosit a mluvit slušně.
2. Chovám se slušně všude i mimo školu.
3. Snažím se ovládnout, když se naštvu.
4. Budeme se chovat hezky ke všem.
5. Rozdělit se, když někdo něco potřebuje/chce.

 Milan- 5. třída

Cíle:

1. Dostat se do 6. třídy.
2. Dostat se na gymnázium – někteří.
3. V pololetí a na konci roku mít všichni na vysvědčení jen jedničky nebo dvojky.
4. Přestat nadávat dětem ve třídě.
5. Každý mít maximálně 3 poznámky za školní rok.

Pravidla:

1. Nevykřikujeme, ale hlásíme se.
2. Nosíme školní tričko každý den.
3. Denně se doma učíme alespoň 10 minut.
4. Za pět slovních napomenutí od učitele si napíšeme poznámku.
5. Způsobenou škodu nahradíme do 2 dnů.
6. Zdravíme, prosíme a děkujeme.

Alipius - 6. třída:

1. Udržujeme pořádek.
2. Nasloucháme si.
3. Spolupracujeme.
4. Respektujeme se
5. Děkujeme, prosíme a zdravíme.
6. Nemluvíme, když mluví učitel
7. Do školy chodíme s úsměvem a s dobrou náladou.

V pátek 16. 12. od 16.30 do 18.00 se na Hájích (Komunitní centrum Matky Terezy) uskutečnilo pro děti MŠ, ZŠ, rodiče a prarodiče adventní setkání (celoškolní besídka). Videa a Fotky

 


27. 11. První sv. přijímání v kostele sv. Tomáše.
Fotky

Drakiáda 2016.Fotky Svatováclavský běh 2016. Fotky 

Augustiniánské hry. Fotky

 

Fotky ze seznamovacího pobytu v Krkonoších 6. třídy - Alipius.

Začátek školního roku 2016/2017

ZŠ Fotky 1.9.2016.

 

MŠ Fotky 2.9.2016.Škola 2016/2017

* Školní družina je otevřená od 7:30 hod. do 16:45 hod. V družině se snažíme vést děti k tvořivosti, spolupráci a smysluplnému odpočinku. Přihláška

* Kroužky probíhají každé úterý a středu odpoledne. Příspěvek 2000 Kč za školní rok (za jeden kroužek). Seznam a přihláška.

* Financování školy. Doporučený měsíční příspěvek v ZŠ činí 1000 Kč, v MŠ 2500 Kč. Zaplacené na dvou splátkách: první do 15.12. a druhá do 1.6. na účet č.: 2540558389/0800

*
Mše sv. je radostné setkání s Bohem. Děti jsou k tomu vedeny. V tomto školním roce budeme sloužit mše sv. i pro děti, učitele a rodiče každý čtvrtek v 15:30 hodin v kapli  ve škole. Rozpis mši sv.

* Růženec Modlitba růžence proběhne každý pátek od 08:00 hodin v kapli. Jsou zváni děti, rodiče, učitelé, prarodiče i pŕátele školy.

*Jazyky pro rodiče - rodiče dětí ze školy mohou (1x týdně) zdarma navštěvovat  kurz španělského i anglického jazyka s rodilým mluvčím.

*Víkendové setkání ve sv. Dobrotivé - příležitost setkat se s přáteli v přírodě a něco originálního tvořit.

*
Kontakt s psychologem - škola má psychologa, který pracuje s dětmi i jejich rodinami. Psycholog je vždy ve škole ve čtvrtek a v pátek dopoledne.  Škola nabízí také poradenství a duchovní doprovázení.

*
Svátek školy (Fiestas)
- slaví se vždy 2. víkend v červnu a je příležitostí k radostnému setkání celé školní rodiny.


 

Konkrétní zaměření školního roku 2016/2017  

Konkrétní zaměření školního roku 2016/2017

 

Motto roku:  Srdcem k zdvořilosti

 

„Všecko je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!“  (1 Kor 10,23) 

 Symbol roku:  

Podané ruce (ve tvaru srdce) – základní pozdrav, kterým vyjadřujeme úctu, přátelství a ochotu ke spolupráci.  

 

 Cíle školy v tomto školním roce:

 

 1* Práce na vlastní disciplíně jako způsobu vzdělání. Jsem šťastnější, když dělám to, co se ode mne očekává. Pochopím srdcem a nejen rozumem. Děti a žáci s pomocí učitelů vytvoří pravidla a budou pracovat na tom, aby si uvědomili pravidla a důsledky za porušení pravidel.

 2* Výchova k zdvořilosti, která ve svém mravním kontextu je také vyjádřením lásky k bližnímu. Pozdravit, poděkovat, poprosit, poslouchat na poprvé, respektovat ostatní.

 3* Uvědomit si, že naše chování má vždy nějaký výsledek. Vztah mezi svobodou a odpovědností.

 4* Jsme nositelé výchovy a vzdělání.  Uvědomit si, že  naše škola je i hodnocena podle chovaní nás všech.

 5*Pracujeme na zakotvení školy (první rok druhého stupně). 

 Konkrétní kroky:  

 Práce s dětmi

Třídní celoroční projekt: zamyšlení se nad letošními cíli školy a třídy. Žáci vymyslí svá vlastní pravidla.

Cíle a pravidla se  budou hodnotit jednu za týden během ranní modlitby nebo kdykoliv dle potřeby. 

 Práce s učiteli a zaměstnanci školy

Být příkladem pro děti a rodiče.

Pracovat na vztazích mezi sebou, na základě důvěry. 

Uvědomit si, že svoboda znamená pro nás vždy odpovědnost.  

 

 Práce s rodiči

Prohlubovat vztahy, na základě důvěry s učitelským sborem.

Uvědomit si  potřebu být důslední s dětmi. Důslednost jako hodnota.

Zajímat se o to,  co se ve škole děje. Denně se zeptat nejenom na to, co se učili ve škole, ale i na to jak se plní cíle roku.

Být příkladem ve slušném chování.

 Zhodnocení

 Konkrétní kroky budou měsíčně zhodnoceny na pedagogické radě.

Číst více


 

Summer School 2016. Fotky 1
Časopis Augustinek. Léto 2016

Goldilocks

 


  

*Inspekční zpráva ČSI 2016*

 

Fotky Fiestas 2016

 

Fotky tábor MŠ 2016

 

Fotky tábor ZŠ 2016Ze života školy:

20.5. Setkání maminek. Oslava dne matek ve škole. Od 16:00 do 18:00 hodin. Můžete se těšit na velmi zajímavý program: sport, hry, vyrábění, líčení, atd. Fotky

26.5. Mše svatá a průvod: "Boží Tělo" v 09:30 hodin. Fotky

1.6. Ve středu 1. června 2016 se naše školní družina zúčastní literárního festivalu Děti, čtete?, který se bude konat na Kampě (Praha 1). Tento den se již nekonají ve škole kroužky, ale naopak se slaví den dětí. Rádi bychom se proto s dětmi vydali na tuto zajímavou akci, která je navíc spojena s podporou čtenářství. Vyjeli bychom proto hned po obědě, tedy nejpozději ve 14 hodin.

2.6. Den stepu v 16,30 v jidelně školy. Děti, které navštěvují náš stepařský kroužek, předvedou, co se za školní rok naučily, zastepují i hosté ze dvou jiných pražských stepařských škol a dovíte se, proč v květnu po celém světě slavíme Mezinárodní den stepu.Fotky a video

3.6. Sběr hliníku.

* Pouť do Říma 5. třídy (Milán). Fotky 1 a 2

*Letní škola "Kasiciako" 2016. Informace zde

* Projekt:"Knihovna 2016

K čtení:

V RODINĚ NEEXISTUJÍ SLUHOVÉ: „Dobré vychování“ je ta nejjednodušší, nejprostší a nejzapomenutější ze všech ctností, ale zároveň je základem všech ostatních. (Číst dál)

 

 

 RODIČE

DOMA SE UČÍ:

zdravit, poděkovat, být čistotný, být dochvilný, být slušný, správně mluvit, nemluvit sprostě, hrubě, nenadávat, respektovat bližní, být solidární, jíst se zavřenými ústy, nekrást, nelhat, dávat pozor na své a cizí věci, být pořádný.

VE ŠKOLE SE UČÍ:

matematika, čeština, přírodní vědy, společenské vědy, angličtina, geometrie a posilují se hodnoty, které otcové a matky vštípili svým dětem.

José Mujica


Postní projekty

* Ve čtvrtek 10.3.: setkání budoucích prvňáčků a jejich rodiců. Fotky zde

* V pátek 11.3. nás čeká "pečení" misijních koláčků. Fotky zde

* Setkání prarodičů v klášteře sv.Tomáše v sobotu 12.3.2016 od 10:30 do 14:00 hodin.

* V neděli od 16:30 křížová cesta v kostele sv. Tomáše, po ní prodej misijiních koláčů. Fotky zde.

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Velikonce.pdf439.04 KB
Výsledky zápisu do 2016.pdf360.22 KB
tabor16informaceRodice.pdf637.32 KB
augustinek-prazdniny2016.pdf1.99 MB
D201617.xls35.5 KB
kroužek201617.doc87 KB
DPS1617advent.pdf1.06 MB
DPS2017postni doba.doc220 KB
Výsledky CSI2017.pdf123.2 KB
ROZVRH201718FINALNI-VERZEsrpen1.xls49.5 KB